Vad tänker du om Gnosjö?


Näringslivet och kommunen i Gnosjö gör nu ett omfattande arbete kring Gnosjös attraktivitet och varumärke. De vill kartlägga uppfattningar om Gnosjö och ta fram en strategi för att stärka Gnosjös attraktivitet. Målet är att bli ännu bättre på att attrahera kompetens och besökare. Nu vill vi veta vad du tänker om Gnosjö. Svara gärna på vår enkät och bidra till vårt arbete.

Om det här arbetet

Bakom det här arbetet står Gnosjöandans näringsliv i samarbete med Gnosjö kommun. Föreningen Gnosjöandans näringsliv har under 2020 anlitat Placebrander för stöd i arbete med platsvarumärket Gnosjö. Vid frågor, kontakta Elin Elmersson.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×