Placebrander erbjuder konsulttjänster inom platsmarknadsföring, platsutveckling och besöksnäring. Oavsett ni har kommit långt eller precis börjat med ert arbete så kan det vara värdefullt att få inspiration, kunskap och vägledning utifrån.

Exempel på sådant Placebrander kan bidra med

 • Planera och leda workshops
 • Strategiskt bollplank
 • Framtagande av varumärkesplattform
 • Pressresor
 • Besöksnäringsprojekt
 • Utvärdering projekt
 • Projektledning
 • Second Opinion
 • Framtagande av marknadsplaner
 • Utarbeta marknadsföringskampanjer
 • Genomföra marknadsföringarbete

Hör av dig till helena@placebrander.se, 0702-77 67 00