varumarkesplattform_platser

För att bilden av en plats ska bli tydlig, enhetlig och långsiktigt hållbar är en varumärkesplattform ett bra verktyg att samlas kring. En varumärkesplattform för platsen används kanske främst av destinationsbolagen, kommunerna och regionförbunden men många platser låter även omgivande näringsliv och samhälle använda åtminstone delar av den. Nedan hittar du några exempel på varumärkesplattformar, grafiska manualer och verktygslådor för platser.

Varumärkesplattform platser

Har du tips på andra bra varumärkesplattformar inom platsmarknadsföring och destinationsmarknadsföring, hör gärna av dig till info@placebrander.se