Nätverk

för dig som jobbar med ett platsvarumärke

Nätverk platsvarumärke


Ett nätverk med fokus på platsvarumärke, för dig som vill hitta inspiration till arbetet med din plats samt diskutera utmaningar och möjligheter med andra som har liknande uppdrag.

Du har en roll där du arbetar kring att koordinera uppdraget med ett platsvarumärke. Du jobbar förmodligen på en kommun, en region, ett destinationsbolag eller platsbolag, marknadsbolag eller näringslivsbolag.

I din arbetsvardag har du många intressenter från privat, offentlig och ideell sektor att ta hänsyn till. Du ska dessutom få många krafter att dra åt samma håll och ett kompetent och skarpt nätverk skulle ge dig värdefull ny energi.

Mål med nätverket

 • Du får idéer och mer kunskap kring hur du kan jobba med platsvarumärket på din plats.
 • Du får djupare koll på platsvarumärkets olika beståndsdelar och hur du kan implementera det i din vardag.
 • Du får begrepp och förklaringsmodeller som du kan använda till vardags.

Innehåll

Vi skräddarsyr innehållet för att passa ditt och de andra medlemmarnas behov. Nätverksledaren håller ihop och modererar diskussioner samt bidrar med kunskap och erfarenhet. Vid något tillfälle kommer vi att ta in en extern gästföreläsare.

Varje träff har ett tema och består av

 1. En inledning där vi kollar läget med nätverkskollegorna och uppdaterar oss på vad som är aktuellt på varandras platser.
 2. Föredrag och inspiration signerat en expert från Placebrander, en gästföreläsare eller några av nätverksdeltagarna som delar med sig av sina erfarenheter
 3. Tid att diskutera och reflektera.

Exempel på innehåll:

 • Att leda ut strategi till skarpt läge
 • Att driva platsutveckling på ett strategiskt och väl sammanhållet sätt
 • Att inspirera medarbetare på kommunen eller i destinationsbolaget att göra saker i enlighet med platsvarumärket
 • Att inspirera företag, föreningar och invånare att bidra till att stärka platsens attraktionskraft
 • Att hålla hög energinivå kring platsvarumärkesfrågan länge
 • Att utbilda sin omgivning på ett inspirerande sätt inom platsattraktion
 • Goda exempel på platser som lyckats med sitt platsvarumärkesarbete
 • Att leda ut platsvarumärket i utvecklingsinsatser
 • Att mäta sitt arbete

Pris och omfattning

16 900 sek ex moms per person. Faktureras vid uppstart. I priset ingår:

Inplanerade preliminära datum

Vi varvar fysiska och digitala träffar. Detta nedan kan komma att justeras när vi träffats vid första träffen.

29-30 november 2023 – fysisk träff lunch-till-lunchuppstart för nya nätverket 2023-2025
18 januari 2024 – kort digital träff
18-19 mars 2024 – Söderhamn lunch-till-lunch
4 juni 2024 – kort digital träff
28 augusti 2024 – kort digital träff
5 september 2024 – bonusträff Placebranders Day i Jönköping
16 oktober 2024 – kort digital träff
November 2024 – fysisk träff lunch-till-lunch
Januari 2025 – kort digital träff
Mars 2025 – kort digital träff
Maj 2025 avslutning – fysisk träff lunch-till-lunch

Anmälan

Nätverket är fullt just nu. Hör av dig om du vill stå på kölista inför kommande nätverksperiod som startar våren 2025: Sofie Gunnarsson, 070-626 87 91, sofie@placebrander.se

Nätverksledare på Placebrander

Vi på Placebrander kommer att säkerställa att du som deltagare får ut mesta möjliga från varje träff och att innehållet på träffarna matchar dina behov. Vi styr träffarna för att skapa ett bra tempo, vi ser till att alla får utrymme, att höjden på diskussionerna är bra och konstruktiv. Vi använder och delar med oss av vår erfarenhet och kunskap från processledning och projektledning inom platsmarknadsföring för att skapa inspirerande, trendkänsliga och dynamiska träffar.

Sofie Gunnarsson är platsstrateg på Placebrander. Hon har många års erfarenhet av platsutveckling på lokal och regional nivå med stadskärna, evenemang och talangattraktion som specialområde.

Sofie är vass när det gäller att se hur alla delar i en plats hänger ihop, hur de kan utvecklas och växa. Hon har lång erfarenhet som anställd i ledande befattning på ett destinationsbolag, är VD-utbildad och har flera styrelseuppdrag.

Intresserad?

Kontakta Sofie Gunnarsson på 070-626 87 91 eller sofie@placebrander.se

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in