Nätverk

för dig som jobbar med ett platsvarumärke

Nätverk platsvarumärke


Vi har skapat ett nätverk, med fokus på platsvarumärke, för dig som vill hitta inspiration till arbetet med din plats samt diskutera utmaningar och möjligheter med andra som har liknande uppdrag.

Du har en roll där du arbetar kring att koordinera uppdraget med ett platsvarumärke. Du jobbar förmodligen på en kommun, en region, ett destinationsbolag eller platsbolag, marknadsbolag eller näringslivsbolag.

I din arbetsvardag har du många intressenter från privat, offentlig och ideell sektor att ta hänsyn till. Du ska dessutom få många krafter att dra åt samma håll och ett kompetent och skarpt nätverk skulle ge dig värdefull ny energi.

Mål med nätverket

 • Du ska få idéer och mer kunskap kring hur du kan jobba med platsvarumärket på din plats.
 • Du får djupare koll på platsvarumärkets olika beståndsdelar och hur du kan implementera det i din vardag.
 • Du får begrepp och förklaringsmodeller som du kan använda till vardags.

Innehåll

Vi skräddarsyr innehållet för att passa ditt och de andra medlemmarnas behov. Nätverksledaren håller ihop och modererar diskussioner samt bidrar med kunskap och erfarenhet. Vid något tillfälle kommer vi att ta in en extern gästföreläsare.

Varje träff har ett tema och består av:

 1. En inledning där vi kollar läget med nätverkskollegorna och uppdaterar oss på vad som är aktuellt på varandras platser.
 2. Föredrag och inspiration signerat en expert från Placebrander, en gästföreläsare eller några av nätverksdeltagarna som delar med sig av sina erfarenheter
 3. Tid att diskutera och reflektera.

Exempel på innehåll:

 • Att leda ut strategi till skarpt läge
 • Att inspirera medarbetare på kommunen eller i destinationsbolaget att göra saker i enlighet med platsvarumärket
 • Att inspirera företag, föreningar och invånare att bidra till platsvarumärkesarbetet
 • Att hålla hög energinivå kring platsvarumärkesfrågan länge
 • Att utbilda sin omgivning på ett inspirerande sätt inom platsattraktion
 • Goda exempel på platser som lyckats med sitt platsvarumärkesarbete
 • Att leda ut platsvarumärket i utvecklingsinsatser
 • Att mäta sitt arbete

Pris och omfattning

12 000 sek ex moms per person. Faktureras vid uppstart. I priset ingår:

Preliminära datum:

Vi startar med en fysisk träff på en plats där någon av oss finns, därefter varvar vi fysiska och digitala träffar.

 • 8-9/9 2021, lunch till lunch (datum bestämt)
 • 18/11 2021
 • 10/3 2022
 • 18/5 2022

Anmälan – fullbokat

Nätverket är öppet för ansökan nu och vi kommer att anta upp till 12 personer. Vi begränsar oss för att skapa en så god match mellan deltagarna som möjligt. Vi matchar alltid våra nätverksdeltagare för att skapa så dynamiska och värdefulla nätverk som möjligt. Nätverkets medlemmar ska ha en jämn nivå när det gäller utmaningar och roller.

När du gjort din intresseanmälan kommer vår nätverksledare att kontakta dig för en kort telefonavstämning för att vi ska lära oss mer om dig, din roll och organisation. Nätverket kommer att det första fysiska mötet i augusti eller september.

Nätverksledare på Placebrander

Vi på Placebrander kommer att säkerställa att du som deltagare får ut mesta möjliga från varje träff och att innehållet på träffarna matchar dina behov. Vi styr träffarna för att skapa ett bra tempo, vi ser till att alla får utrymme, att höjden på diskussionerna är bra och konstruktiv. Vi använder och delar med oss av vår erfarenhet och kunskap från processledning och projektledning inom platsmarknadsföring för att skapa inspirerande, trendkänsliga och dynamiska träffar.

Sofie Gunnarsson är platsstrateg på Placebrander. Hon har många års erfarenhet av platsutveckling på lokal och regional nivå med stadskärna, evenemang och talangattraktion som specialområde.

Sofie är vass när det gäller att se hur alla delar i en plats hänger ihop, hur de kan utvecklas och växa. Hon har lång erfarenhet som anställd i ledande befattning på ett destinationsbolag, är VD-utbildad och arbetar som styrelseledamot för en kommunal flygplats.

Föredragshållare från Placebrander

Helena Nordström, Placebrander

Helena Nordström är VD på Placebrander. Helenas spets är varumärken, kommunikation och marknadsföring kopplat till strategisk platsutveckling.

Hon är en van processledare och konceptutvecklare. Helena har varit TEDx-talare och är författare till första svenska handboken om platsmarknadsföring. Hon är även styrelseordförande i en digitaliseringsbyrå och har varit marknadschef på destinationsbolag.

 

Anmälan

Fullbokat.
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×