Moras varumärkesresa

varumarket_mora

Tillsammans med Identx fick Placebrander uppdraget att leda Moras varumärkesprocess. Under 2015 genomfördes undersökningar, workshops, intervjuer och andra insatser för att samla in en uppdaterad bild kring platsvarumärket Mora. Uppdraget omfattade framtagande av en vitaliserad platsvarumärkesplattform men också en konkret marknadsplan som ska föra Mora närmare sina tillväxtmål.

Läs mer på varumarketmora.se

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left