varumarket_mora

Tillsammans med Identx fick Placebrander uppdraget att leda Moras varumärkesprocess. Under 2015 genomfördes undersökningar, workshops, intervjuer och andra insatser för att samla in en uppdaterad bild kring platsvarumärket Mora. Uppdraget omfattade framtagande av en vitaliserad platsvarumärkesplattform men också en konkret marknadsplan som ska föra Mora närmare sina tillväxtmål.

Läs mer på varumarketmora.se