varumarket_sodertälje

Placebrander anlitades för att leda Södertäljes varumärkesresa i tätt samarbete med Södertälje kommuns näringslivschef Karin Voltaire och hennes kollegor. Placebrander har samarbetat med Identx i uppdraget. Uppdraget resulterade i en varumärkesplattform för platsen Södertälje och resan innefattade framtagande av nulägesanalys, attitydundersökning, genomförande av workshops med invånare och näringsliv samt analys och framtagande av en slutgiltig varumärkesplattform. Placebrander har även varit strategiskt bollplank i framtagandet av en digital verktygslåda för varumärket.

Varumärkesplattformen ska fungera som ett styrverktyg i kommunens, invånarnas och näringslivets breda arbete med att attrahera och generera fler invånare, besökare, evenemang, etableringar och investeringar.

Läs mer här!