srh_placebrander

Placebrander AB är en av initiativtagarna och idéskaparna till Sweden Robot Hack som arrangerades första gången på Munktell Science Park i Eskilstuna. Satsningen var ett fint sätt att manifestera den stolta industritraditionen som Eskilstuna bär på. Placebrander AB hade projektledarrollen för eventet tillsammans med Place Consulting. Projektet stöttades bland annat av VINNOVA och Robotdalen. Läs mer om Sweden Robot Hack!