Futurespotter Workshop

En metod för att skapa idéer för din plats

Futurespotter Workshop

Nu lanserar vi vår trendkortlek, som också är en metod för att skapa idéer för din plats. Vår övertygelse är att alla platser mår bra av att ibland höja blicken, spana ut över sin omvärld och tänka nytt. För att lyckas med det behöver vi ofta någon form av bränsle till tankarna. Därför har vi utvecklat en ny metod som bygger på vår senaste trendrapport för platser.

En Futurespotter Workshop består av:

  • Trendföredrag
  • En introduktion till er utmaning eller frågeställning
  • Idégenerering med trendkortlek
  • Sammanställning av idébank
  • Strategiska rekommendationer kring ert fortsatta arbete
  • Tryckt trendrapport till samtliga deltagare

En Futurespotter Workshop inleds med ett inspirerande föredrag där vi går igenom de senaste trenderna inom platsutveckling och platsmarknadsföring. Därefter genomför vi en workshop tillsammans med dig och dina kollegor eller intressenter. I planeringen av workshopen formulerar vi gemensamt en övergripande frågeställning. Workshopen går sedan metodiskt igenom ett antal steg där vi utgår dels från trenderna och dels från förutsättningarna på din plats samt era målgrupper.

Resultatet av workshopen blir en idébank och ett ökat engagemang kring er platsutveckling. Vi levererar en sammanställning av workshopen och strategiska rekommendationer kring hur ni bör göra för att jobba vidare med idéerna.

Exempel på frågeställningar

  • Hur kan vi generera fler besökare under lågsäsong?
  • Hur kan vi attrahera talanger till våra arbetsgivare?
  • Hur kan vi utveckla platsen för att invånarna ska trivas bättre och bli goda ambassadörer?
  • Vad kan vi göra för att stärka platsens attraktivitet?

Intresseanmälan

Är du intresserad av att boka en Futurespotter Workshop?
Kontakta oss så pratar vi vidare!

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left