Kvarter och stadsdelar

Vi hjälper er stärka er plats attraktivitet och att hitta en långsiktigt fungerande samverkansmodell.

Kvarter och stadsdelar

Vi hjälper er att stärka ert kvarter eller stadsdel. Vad ska platsen ha för prägel, hur ska den särskilja sig från andra platser, vilka vill ni attrahera, vad ska ni åstadkomma, vad kan ni göra för att både utveckla och marknadsföra platsen, hur kan ni samverka på smarta vis för att gemensamt stärka attraktiviteten kring er stadsdel. Här är det vanligt att kundgruppen består av ett flertal fastighetsägare, kanske också tillsammans med kommunen och andra offentliga aktörer.

Platsanalys

Vi kartlägger nuläget. Vi gör platsbesök, tar reda på attityder till platsen, vi gör en medieanalys, vi identifierar behov av platsutveckling, gör en intressentkartläggning och en målgruppsanalys.

Platsstrategi

Vi hjälper er att enas om en vision för platsen, skapa tydliga mål, tar fram prioriterade målgrupper samt arbetar fram önskad position - det vill säga vad platsen är känd för i framtiden i målgruppen. Vi definierar platsens profilbärare - det vill säga vad som är unikt för platsen och vad kommunikation och utveckling ska hängas upp på, vi definierar platsens egenskaper, vi arbetar fram en platsberättelse för att tydliggöra hur vi vill att andra ska berätta om platsen i framtiden.

Platsidentitet

Vi arbetar fram en visuell identitet för platsen. Ett manér som kan användas i den gemensamma platsaktiveringen för att skapa attraktion.

Aktiveringsplan

Vi definierar konkreta insatser att göra för att driva platsutveckling, samverkan, platsprofilering och platsmarknadsföring med syfte att nå den önskade positionen.

Organisering

Stöd i att säkerställa den långsiktiga driften. Hur ska arbetet på ett hållbart och långsiktigt sätt drivas när vi jobbar med att stärka platsens attraktionskraft? Här diskuterar vi och landar ner samverkansfrågor och organisering.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig för att diskutera ert behov.

Helena Nordström
helena@placebrander.se
0702-77 67 00

Se uppdrag vi har gjort
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left