Kvarter och stadsdelar

Vi hjälper dig stärka din plats attraktivitet. Placemaking och Place Branding.

Kvarter och stadsdelar

Vi hjälper er att stärka ert kvarter, stadsdel eller fastighet. Vad ska platsen ha för prägel, hur ska den särskilja sig från andra platser, vilka vill vi attrahera, vad kan vi göra för att både utveckla och marknadsföra platsen. Kanske är du fastighetsägare eller jobbar med samhällsbyggnad på en kommun. Eller så står du i startgroparna för att starta en ny verksamhet.

Här är exempel på sådant vi kan hjälpa dig med.

Medborgardialog med de som bor och verkar i ett område idag – digitalt, på plats eller genom fokusgrupper.

Målgruppsanalys: vilka bör ni er till och hur kan ni formulera era prioriterade målgrupper.

Nulägesanalys av en stadsdel/kvarter/plats: Hur är mediabilden? Hur uppfattas platsen av boende i staden? Vilka utmaningar och möjligheter har platsen?

Platsutvecklingsinsatser: workshops, fokusgrupper, samtal och framtagande av strategi för hur ett område kan utvecklas.

Kreativa platsutvecklingsinsatser: leda workshops med kreativ höjd. Arbeta fram visioner för en plats. Tänka stort!

Platsvarumärkesprocess: Baserat på delar ovan, hur kan områdets varumärke formuleras i ord, färg och form. Tillsammans med kreatörer sätter vi varumärkets beståndsdelar, profilbärare, argument och platsberättelser. Ni får en varumärkesplattform och visuell identitet för området.

Marknadsföringsplan: Hur bör ni marknadsföra området för att generera önskade effekter?

Trendföredrag: Vi släpper årligen trendrapporter som handlar om platsers attraktionskraft. Föredrag och tillgång till rapporten.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig för att diskutera ert behov.

Sofie Gunnarsson
sofie@placebrander.se
070-626 87 91

Vårt team
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left