Hur uppfattas din plats?

Vet du? Eller gissar du?

Nulägesanalys platsattraktion

Det har aldrig varit svårare att lägga framtidspusslet. Hur ska ert arbete för att attrahera invånare, besökare och investeringar se ut i framtiden? För att skapa en bra strategi för hur ni ska jobba med de här frågorna, behövs fakta. Här kan vi hjälpa dig med en tydlig bild av ert nuläge.

Hur uppfattas din plats? Hur ser omvärldens bild ut? Hur ser invånarnas bild ut? Vilket behov av förändring av bilden finns? Vilka behov av platsutveckling finns för att platsen ska vara attraktiv? Vi hjälper dig gärna med en nulägesanalys som besvarar de här frågorna.

Vi har många års erfarenhet av att genomföra nulägesanalyser på uppdrag av kommuner, regioner, destinationsbolag eller näringslivskonstellationer. Vi kan forskningen på området, men har också själva vana vid att jobba både strategiskt och operativt med de här frågorna.

För att ta reda på svaren lyssnar vi in era behov och föreslår en datainsamling som passar din plats. Vi har en hel flora av verktyg att ta till för att samla in fakta kring ert nuläge och rör oss vant bland webbenkäter, telefonintervjuer, digital workshops, webbgranskningar etc.

När du har nulägesanalysen på plats har du förutsättningar att jobba fram en strategi och handlingsplan för hur ni ska jobba med att attrahera invånare, besökare eller investeringar. Ni väljer själva om tyngdpunkt ska ligga på någon av målgrupperna, eller om ni vill göra analysen utifrån ett brett perspektiv.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till helena@placebrander.se

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left