Platsens narrativ

Ena krafterna och bidra till utveckling genom den gemensamma platsberättelsen

Platsberättelse

Hur låter berättelserna om er plats bland invånare, besökare, företag? Vid middagsbordet, i sociala medier, i media, i AI, bland unga och bland äldre. Och hur vill ni att berättelserna ska låta? Ett gemensamt starkt narrativ (berättelse) kring vad platsen är idag och vad ni vill att det ska vara i framtiden är en grundbult i arbetet med att skapa en attraktiv plats. En stark berättelse om vad som är möjligt kan ge hopp, inspirera till spännande initiativ och fungera som en enande kraft.

På Placebrander ser vi tydligt att de platser som lyckas är de som tar kommando över berättelserna om sin plats, på ett tillåtande, inkluderande och inspirerande vis. Dina målgrupper vill vara en del av platser med framtidstro. De som lyckas visualisera och berätta om sin plats på engagerande och lättbegripligt sätt är vinnare i framtiden.

Därför arbetar vi i allt fler uppdrag med att tillsammans med våra kunder utforska platsens berättelse. Du som enskild aktör kan inte äga platsvarumärket, men alla ni som är en del av en plats kan äga rätten till er egen berättelse av platsen.

Platsberättelsen kan vara en viktig del i en hel platsvarumärkesprocess. Men platsberättelsen kan också fungera som en egen process, det kan vara en fördel i större regioner där det redan finns många starka platsvarumärken. Då kan ett arbete med en gemensam platsberättelse fungera enande över både kommun- och organisationsgränser.

Här kan du ta del av vårt arbete i Region Örebro län

Det är vår plats och din berättelse. Det betyder att vi alla är platsens berättare. Det tycker jag är väldigt fint och en viktig inkludering. Det finns inget facit, inget rätt eller fel. Utan platsberättelsen är en källa till inspiration, kunskap och ett frö till nästa blomning, säger Linda Gustafsson, utvecklingsledare turism på Region Örebro län.

I en platsberättelseprocess tar vi oss igenom följande steg.

  • Formulera det gemensamma syftet
  • Identifiera nuläget med både utmaningar och möjligheter
  • Arbeta fram en lösning och det gemensamma narrativet
  • Implementera det platsberättande arbetssättet som bidrar till både utveckling och marknadsföring av platsen. Bidrar också till fler platsberättare i många olika organisationer.

Exempel på hur platsberättelsen kan användas:

  • Använd platsberättelsen eller narrativet till att rama in flera platsvarumärken i en större kontext som ett paraplynarrativ. Hur hänger min plats ihop med andra i ett större sammanhang?
  • Hämta inspiration från platsberättelsen till att skapa utveckling, innehåll, evenemang och aktiviteter som manifesterar det gemensamma narrativet. Hur kan jag kommunicera berättelsen utan att sätta på loggor och enskilda avsändare?
  • Använd narrativet som ett gemensamt språk för att skapa visioner, nätverk och samarbeten över kommun- och organisationsgränserna. Hur kan vi kroka arm och prata samma språk för att uppnå synergier på en övergripande nivå?

Hör av dig till oss så diskuterar vi hur ni kan använda kraften i platsberättelsen på er plats.

Anna Österlund
anna@placebrander.se
076-238 44 40

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left