Best Gamer Job

Placebrander stod för framtagande av idé, konceptutveckling, projektledning, grafisk formgivning, sajt, PR-arbete och marknadsföring av Best Gamer Job. Uppdragsgivare var Jönköpings kommun i samarbete med Dreamhack.

Genom Best Gamer Job ville vi bidra till en spännande platsutveckling och platsmarknadsföring av Jönköping. Jönköping gick ut globalt i en rekryteringskampanj för att anställa två gamers vars uppdrag blev att sprida kunskap om spelbranschen i Jönköpings näringsliv. Något som på sikt skapar affärsnytta och tillväxt.

Vi fick in 150 ansökningar från hela världen och Erin Bower från UK och Ronaldo Otto Bamann från Tyskland valdes slutligen ut av juryn. Placebrander hade hand om och projektledde Erin och Ronaldo under deras 2 månader långa vistelse i Jönköping.

Kolla in www.bestgamerjob.com

Läs pressmeddelande om satsningen här

Pressklipp

Jönköping rekryterar spelare, Feber

Sweden seek to lure two unsuspecting gamers, Arcticstartup

Jönköping vill bli spelbranschens mecka, Jönköpings-Posten

Datorspelare får jobb  ska marknadsföra Jönköping, Jnytt

Nu ska Jönköping gamifieras, SR P4

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left