Coachning

av kommuners platsutvecklingsarbete

Coachning platsutveckling, Visit Värmland

Visit Värmland erbjöd samtliga 18 kommuner i Region Värmland att ta del av coachning inom platsutveckling. Detta då de ser att förmågan att skapa attraktiva platser för invånare och besökare så tydligt hänger samman. Totalt 13 kommuner nappade och vi på Placebrander har genomfört coachande möten där vi delar med oss av vår kunskap inom platsutveckling och platsattraktion.

Samverkan mellan olika delar av kommunen

Varje möte har anpassats utifrån varje enskild kommuns utmaningar och möjligheter. På mötena har ett brett spektra av roller från kommunerna deltagit: kommunledning, näringslivsutvecklare, samhällsbyggare, destinationsutvecklare och kommunikatörer. Några kommuner har valt att utöka coachningen med ytterligare workshops eller föredrag.

Kickoff med föredrag

Hela coachningsprojektet inleddes med en kickoff då Placebrander genomförde föredrag och workshop med samtliga kommuner. Under projektets gång har Visit Värmland bjudit in till ytterligare ett par stormöten och aktiviteter. Coachningsinsatserna har varit helt digitala och anpassats utifrån varje kommun.

Skapa attraktiva platser

Syftet med coachningen har varit att hjälpa kommunerna att ta nästa steg i sitt arbete med att skapa attraktiva platser. Satsningen ligger dessutom helt i linje med den nationella besöksnäringsstrategin som pekar på vikten av bred samverkan kring platsutveckling. Placebranders coachningsuppdrag är avslutat men den spännande platsutvecklingsresan i Värmland fortsätter.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left