Växjö i förändring

Gör satsning på destinationsutveckling

Destinationsutveckling Växjö kommun

Hösten 2021 fick Placebrander ett uppdrag av Växjö kommun att göra en genomgång av en befintlig besöksplan och åtgärdslista för att underlätta jobbet med utvecklingen av besöksnäringen som helhet. Uppdraget innebar också att göra en nulägesanalys och lära känna platsens förutsättningar genom intervjuer och workshops för att på slutet av processen kunna komma med rekommendationer kring hur Växjö i framtiden ska göra olika prioriteringar och som helhet jobba och samverka kring sin destinationsutveckling.

Växjö kommun har nyligen gjort om mycket i sitt sätt att jobba och olika ansvarsområden har setts över. Under arbetets gång har gemensamma insikter nåtts. Processen har gett ny kunskap kring att sätta mål, jobba med målgrupper och vilka reseanledningar som är riktigt skarpa och relevanta. Fokus ska vara på mat, design, natur och evenemang.

Tack vare ett stort och genuint engagemang från många personer under processens gång finns det nu en gemensam bas att stå på. Det finns också en marknadsplan som kan vara just den strategiska verktygslådan som krävs för att hitta den gemensamma ledstjärnan, något att ta avstamp ifrån i vardagen och att inspireras av när beslut ska fattas. Växjö kommun har verkligen visat att man vill vara en viktig del i besöksnäringens utveckling.

Växjö utvecklas

Många engagerade personer ledde till bra resultat

Så gick vi tillväga:

Nulägesanalys – Vi läste in oss på platsen, genomförde tio intervjuer med näringslivet och jobbade tillsammans med en styrgrupp för att samla in material för den fortsatta processen.

Startträff för förankring i näringen – Vi hade en större uppstartsträff för näringen där Växjö kommun fick beskriva sina planer och där vi bland annat höll ett trendföredrag som lade en bra grund.

Workshops – Plocka fram reseanledningar, mål, målgrupper, sätta prioriterade marknader och för att jobba med att definiera den hållbara destinationen. Värdskap och samverkar var också stora delar i det här jobbet.

Framtagande av marknadsplan och strategi – Plan för hur Växjö ska nå sina mål.

Rapport – Arbetet sammanfattades och redovisades i en rapport. Där fanns rekommendationer och dokumentation av det vi kommit fram till.

Avslutande presentation för styrgrupp och näring – Växjö kommun bjöd in till en avslutande träff där vi fick presentera vårt gemensamma jobb och hur vägen framåt skulle se ut.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left