Partnerskap Göta kanal

Uppdaterade avtal för Göta kanalbolag

Framtagande av nya partnerskap för AB Göta kanalbolag

AB Göta kanalbolag arbetar med olika typer av partners där den gemensamma nämnaren är att stärka varumärket Göta kanal. Tidigare var samtliga partners inom nätverket Officiell partner Göta kanal varit med i på precis samma premisser. Därtill var endast de kommuner med direkt geografisk anknytning till själva kanalen med i partnerskap. Båda dessa delar ville Ab Göta kanalbolag se över och dessutom lägga till en del som rörde evenemang där kanalen var arena.

 

Kort och gott fick Placebrander i uppdrag att utreda, analysera och komma med nya förslag på följande

  • Uppdaterat och diversifierat partnerskap för aktörer längs med Göta kanal
  • Uppdaterat och nytänkande partnerskap för aktörer och platser med anknytning till Göta kanal
  • Partnerskap för evenemang som använder Göta kanal som arena

Arbetet startades med omvärldsscanning och pejling för att se hur andra liknande partnerskap såg ut. Därefter genomfördes ett antal intervjuer med redan deltagande aktörer inom privata näringslivet och kommuner/regioner. Förslaget till uppdaterade och nya partnerskap presenterades och bollades sedan med de som varit initierade i processen samt samverkansgruppen där aktörer från såväl det privata som offentliga sitter med.

 

Avtalsmallar för partnerskap

Vi hjälpte till att utforma mallarna för framtidens partnerskap

Avslutningsvis medverkade vi även vid en nätverksträff där de nya partnerskapen presenterades för att skapa än mer förankring och kunna svara på frågor om processen och syftet med uppdateringen. Idag används de uppdaterade och nyframtagna partnerskapen som ett led i att stärka varumärket Göta kanal och skapa ett än mer attraktivt besöksmål runt kanalen.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left