Talangattraktion

Dalarna behöver rekrytera cirka 30 000 personer de kommande åren

In Dalarna – talangattraktion

Industrin är stark i Dalarna. Northvolt etablerar sig i Borlänge och Hitachi Energy presenterar stora expansionsplaner. Vid sidan om det finns en rad starka globala företag med stort rekryteringsbehov. Samtidigt ser vi att unga personer i flyttbenägen ålder inte vet att Dalarna erbjuder spännande karriärmöjligheter, utan förknippar Dalarna med midsommarfirande och dalahästar.

Placebrander anlitades av Dalarna Science Park i samarbete med Borlänge kommun för att arbeta fram en strategi, en identitet och verktygslåda för Dalarna som karriärregion. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och arbetet har skett i tätt samarbete med industrin i Dalarna och det offentliga stödsystemet.

Vi har skapat ett kreativt team tillsammans med designbyrån Söderhavet, webbyrån Wirke, copywriter Johan Eskilsson och fotograf Patrik Svedberg. Därtill har vi haft med forskaren Lina Bjerke från Jönköping University, Mats Williams med erfarenhet inom industri och kluterutveckling samt Ofelia Wadskog som gjort visst originalarbete. Från Placebrander är det Madeleine Norum som varit projektledare och Helena Nordström projektmedarbetare. Sofia Mård Ek har även varit med under arbetet med nulägesanalysen.

Verktygslåda för talangattraktion

Resultatet av hela arbetet hittar du här i Dalarnas nya verktygslåda för talangattraktion. Och nedan kan du läsa om hur vi gick tillväga.

Så gick vi tillväga

– Vi genomförde en gedigen nulägesanalys bestående av nationell och regional attitydundersökning, telefonintervjuer med företagare samt flera workshops med både privat och offentlig sektor. Därtill genomgång av befintlig statistik och egen research. Vi gjorde också med hjälp av forskare Lina Bjerke en mångfaldsanalys av regionen.
– Baserat på det arbetade vi fram en strategi för att attrahera talanger och företag till Dalarna.
– Parallellt startade vi den kreativa processen och Söderhavet genomförde designworkshops med projektets arbetsgrupp. Därefter arbetade de fram två designspår som vi testade på företagarna men också på målgruppen genom digitala testgrupper. Utifrån feedbacken jobbade vi vidare med och utvecklade ett av spåren.
– Tillsammans med Johan Eskilsson togs budskap och texter fram.
– Tillsammans med Patrik Svedberg togs imagefoton fram.
– Tillsammans med Wirke arbetades en digital verktygslåda fram.
– Därefter har vi stöttat kunden i att arbeta fram en finansieringsmodell för det fortsatta arbetet.

Med fjällen på bakgården och världen på framsidan

Med utsikt över svepande landskap och insikt om den gröna omställningen vi alla behöver driva. Där det varma och välkomnande möter världsledande högteknologiska företag. Där vi säger god morgon till familjen när vi vaknar och good morning till kollegorna på andra sidan Atlanten vid lunch. Där är platsen vi kallar hemma.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left