En tydlig väg framåt för Mörsil och Järpen

Att kritiskt granska två orter i Åre kommun för att hitta en tydlig väg framåt

Identifiera utvecklingspotential i Mörsil och Järpen

Åre kommun fick in ett medborgarförslag med en önskan om att utomstående personer, utan lokalkännedom men med ett brett samhällsperspektiv skulle göra en kritisk gransking av platserna Järpen och Mörsil. Placebrander genomförde uppdraget under hösten 2020.

Medborgardialog och omröstning

Kommunen höll en medborgardialog som resulterade i flertalet medborgarförslag. En omröstning genomfördes för att välja ut det förslag som skulle genomföras och att kritiskt granska Järpen och Mörsil för att hitta vägar framåt vann. Syftet med granskningen var dels att få input kring vad som är unikt med platsen och dels att lära sig mer om styrkorna och utmaningarna på respektive plats. Granskningen skulle göras ur tre olika perspektiv: som invånare, med besökarens ögon och med etableringsperspektiv.

En tydlig riktning framåt och en stark förankring

Placebrander fick uppdraget att genomföra projektet och leverera slutprodukten: en nulägesanalys med en tydlig riktning framåt. I beställningen ingick även att komplettera med ett visuellt element. Både rapporten och det visuella skulle ha en stark förankring i nuläget och förmedla ett positivt önskat läge.

Att under arbetets gång kontinuerligt förankra projektet hos berörda parter var oerhört viktigt. För att säkerställa förankringen genomfördes flera olika aktiviteter:

  • Workshops för invånare på respektive plats
  • Attitydundersökning med 300 kommuninvånare
  • Pop-up- workshops för besökare och invånare i regionen,
  • Intervjuer med nyanlända, minoriteter och funktionsvarierade.

Projektet avslutades med dubbla presentationer. Den ena för beslutsfattande politiker och den andra för alla de som varit involverade i projektet och såklart för invånare i Järpen och Mörsil med omnejd.

 Resultatet: kittlande framtidskänsla och ett koncept som implementerats på fler orter

 

 

Resultatet blev en slutdokumentation med sammanfattande rapport. Det gjordes en populärversion av rapporten för Järpen och en för Mörsil och två filmer som skapade magpirr och kittlande framtidskänsla. Placebrander skrev manus till filmerna som producerades av Johan Nyström. Rapporten ligger idag till grund för ett antal aktiviteter som genomförs på orterna och konceptet har implementerats på fler orter i kommunen.

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left