Ett museum som blickar framåt

Från att uppfattas som tråkig till angelägen, nyfiken, kunnig och modig

Kommunikationsstrategi Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum ville föra sitt kommunikationsarbete in i framtiden. De hade ett stort behov av att modernisera både sitt uttryck och sina arbetssätt. Under ett års tid arbetade vi på Placebrander nära alla delar av verksamheten. Vi utbildade dem i modern kommunikation samt tog fram en kommunikationsstrategi och visuell identitet samt var delaktiga i de första implementeringsstegen. De visuella delarna stod Art Director Joakim Nådell för.

 

Hos Jönköpings läns museum möter du länets kulturarv. 45 anställda arbetar med att på olika sätt utforska, utveckla och förmedla sådant som har hänt och händer i Jönköpingsregionen. Kulturarv är en central del när vi ska fånga platsens själ och DNA och därför har uppdraget för Jönköpings läns museum varit väldigt berikande för oss på Placebrander.

Så gick vi till väga

  • Inläsning och intervjuer med medarbetarna för att identifiera behov och utmaningar.
  • Regional attitydundersökning för att ta reda på uppfattningar.
  • Utbildning av personalen inom trender, målgrupper, kommunikation och värdskap.
  • Ett stort antal möten och workshops med medarbetarna för att utveckla arbetssätt kopplat till kommunikation.
  • Framtagande av kommunikationsstrategi i tätt samarbete med medarbetarna. Den inkluderade saker som formulering av mål, målgrupper, önskad positionsförflyttning, vad som utmärker varumärket, kanalstrategi inklusive strategi för sociala medier, PR-strategi.
  • Framtagande av en helt ny visuell identitet i tätt samarbete med medarbetarna.
  • Stöd i beställarrollen att arbeta fram en helt ny sajt.
  • Stöd i det första implementeringsarbetet kring både kommunikationsstrategi och ny visuell identitet.

Önskad positionsförflyttning

Arbetet har i hög grad fokuserat på att stötta Jönköpings läns museum i att definiera och genomföra en tydlig positionsförflyttning. Efter genomfört arbete har vi med jämna mellanrum bistått Jönköpings läns museum med rådgivning och ytterligare workshops med medarbetarna.

Foto: Jönköpings läns museum

Ett par år efter att kommunikationsstrategin togs fram genomförde vi också ett uppföljningsuppdrag där vi tittade på vilka framsteg som gjorts kopplat till varumärke och kommunikation. Resultatet presenterades i en rapport som primärt användes gentemot ledningsgrupp, styrelse och medarbetare.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left