Titthål i tiden

Kulturreservat i Småland

Kommunikationsstrategi Stensjö by

Stensjö by är ett nybildat kulturreservat som ligger utanför Oskarshamn. Du känner troligen igen miljöerna från Alla vi barn i Bullerbyn eller Volvo-reklamen. Byn omfattar skog, åkermark och ett femtiotal hus. Syftet med reservatet är att bruka, levandegöra och för framtiden bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap i en småländsk skogsby samt lyfta fram berättelserna om människorna som bott och verkat i byn kring sekelskiftet 1900.

Vi fick uppdraget av Länsstyrelsen i Kalmar län att hjälpa dem att ta nästa steg i sitt kommunikationsarbete. Vilka är deras prioriterade målgrupper, hur ska de nå ut till dem och hur kan de använda modern kommunikation för att sprida kunskap om Stensjö by. Arbetet skedde i tätt samarbete med Vitterhetsakademien som äger och förvaltar området.

Vi genomförde en workshop med medarbetarna och ett antal djupintervjuer med intressenter. Vi fick en rundvandring i kulturreservatet och gjorde egen research. Arbetet resulterade i en kommunikationsstrategi som pekar ut riktningen på kommunikationsarbetet framåt.

Foto: Vitterhetsakademien och Attraktiva Oskarshamn

Den som tar sig framåt, den lär. Den som tittar på åkerlappens form, den förstår. Den som kikar in i ett fönster, den upptäcker. Den som letar sig ut i skogen och möter en rödkulla, den ges aningar om en svunnen tid.

Slingrande vägar genom historien

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left