Platsvarumärke Södertälje

varumarket_sodertälje

Placebrander anlitades för att leda Södertäljes varumärkesresa i tätt samarbete med Södertälje kommuns näringslivschef Karin Voltaire och hennes kollegor. Placebrander har samarbetat med Identx i uppdraget. Uppdraget resulterade i en varumärkesplattform för platsen Södertälje och resan innefattade framtagande av nulägesanalys, attitydundersökning, genomförande av workshops med invånare och näringsliv samt analys och framtagande av en slutgiltig varumärkesplattform. Placebrander har även varit strategiskt bollplank i framtagandet av en digital verktygslåda för varumärket. Destination Södertälje har i arbetet med att leda ut strategin i kommunikation samarbetat med Ryter kommunikationsbyrå.

Varumärkesplattformen ska fungera som ett styrverktyg i kommunens, invånarnas och näringslivets breda arbete med att attrahera och generera fler invånare, besökare, evenemang, etableringar och investeringar.

Läs mer här!

Många delägare av platsvarumärket

Platsvarumärket Södertälje ägs gemensamt av de som bor och verkar i Södertälje med omnejd. Destination Södertälje fungerar som katalysator och enande kraft.

Södertälje är kaxig och har skinn på näsan. Är inte perfekt, men världsvan, mångkulturell, urban och färgstark. Tar tag i problem, är ansvarstagande, innovativ, nyfiken, accepterande och stolt.

Södertälje är en plats som inte liknar någon annan plats i Sverige. Långt ifrån det traditionella midsommarfirandet i Dalarna. Långt ifrån den avsomnande bruksorten. Långt ifrån det medelstora och förväntade.

Södertälje är en färgstark plats uppbyggd av människor med olika bakgrund, något som tagit oss ut i världen och världen till oss. Vi är en modern industristad som lockar smarta människor från både när och fjärran. Här finns stora exportbolag och entreprenörer med kontakter över hela världen. Här finns Sveriges främsta Science Centre, Tom Tits, som odlar ungas nyfikenhet och innovationslust.

Vi är en plats som vågar visa att vi inte är perfekta, att vi är medvetna om våra utmaningar och inte räds för att ta tag i dem. Det gör oss mer mänskliga, modiga och levande än många andra platser.

Vi är urbana, innovativa och internationella. Södertälje är en plats där världarna möts.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left