Värdskapsutbildning

Service Design för Linköping Science Park

Linköping Science Park består av över 400 bolag som tillsammans har över 7000 anställda och dessutom finns i parken även över 500 studenter, dessa personer är därtill spridda över 45 nationaliteter från hela världen. Kortfattat är Linköping Science Park en plats av otrolig diversitet och mångfald. Detta är en stor tillgång men också en utmaning i att få många aktörer att inse just deras egen vikt i värdeskapandet av parken som en välkomnande, tillgänglig, öppen digital, hållbar och samverkande plats!

För att lyfta blicken, skapa ett nytt nätverk och sätta ord på pränt i vilka värden parken vill spegla togs Placebrander in för att genomföra en utbildning i Service design eller i försvenskad version – värdskap.

Utbildningen genomfördes med aktörer såsom fastighetsägare, restauratörer & co-workingbolag. Uppdragsgivare var Linköping Science Park.

Vi är Mjärdevi, en levande innovationsmiljö i staden där idéer blir verklighet

Utbildningen genomfördes i tre steg

1. Introduktion till service design, omvärldskoll på hur gör andra samt lära känna varandra i gruppen.

2. Vi bjöd in drivna företagare som konkret berättade hur deras arbete inom området är en del av framgångskoncept och skapar ekonomisk hållbarhet.

3. Sammanfattning av tidigare träffar samt att gemensamt framtagande av följande dokument

    • Kundlöfte
    • Erbjudanden för etableringar samt besökare i parken samt
    • Värdskapsbibel för Science Park Linköping som plats

De framtagna dokumenten, kundlöfte och Värdskapsbibel, skapades som snygga trycksaker som deltagande bolag nu frontar såväl internt som externt för att påminnas om hur viktiga just de är för att skapa en park som än fler vill vara en del av framåt!

Vi är medvetna om att vårt agerande alltid reflekterar tillbaka på helhetsintrycket av Linköping Science park. Vi agerar därför efter värdeorden nedan.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left