Processledning

Strategi för att attrahera fler människor till Gislaved

Strategi och processledning platsattraktion Gislaved

Vad är Gislaveds särskiljare gentemot andra platser? Vilka prioriterade målgrupper bör de ha och vad tycker målgrupperna om Gislaved med kringliggande orter? På uppdrag av näringslivsbolaget Enter Gislaved har vi lett en gedigen process kopplat till förmågan att attrahera invånare, besökare och investeringar. Den geografiska platsen vi har fokuserat på är Gislaveds kommun som består av Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult och Smålandsstenar.

1. Nulägesanalys

En nationell attitydundersökning, en lokal attitydundersökning, ett antal telefonintervjuer med personer som bor och verkar i kommunen samt genomgång av befintlig data och rapporter. Detta resulterade i en beskrivning av Gislaveds nuläge. Hur uppfattas de? Hur rankar de? Hur är det ställt med stoltheten? Vad är deras särskiljare? Hur ser Gislaveds DNA och särprägel ut? Vilka utmaningar finns kopplat till förmågan att attrahera människor till platsen?

2. Mål

Vad är målet när det kommer till att jobba med Gislaveds attraktionskraft? Hur kan detta mätas? I den här fasen ledde vi en workshop med styrelsen i Enter Gislaved. Vi var också stöd och bollplank i en intern process mellan Enter Gislaved och Gislaveds kommun för att landa rätt i målbilden.

3. Målgrupper

Vilka bör de prioriterade målgrupperna vara? Vad är målgruppens primära drivkrafter och intressen. Här genomförde vi en målgruppsanalys och ledde en workshop med personer från olika delar av samhället – företagare, föreningsrepresentanter och kommunmedarbetare.

4. Platsvarumärke och strategi

Utifrån insamlade insikter, arbetade vi fram en varumärkesplattform för platsen som kompletterar det de redan hade på plats. Här formulerade vi platsens önskade position, särprägel och profilbärare. I den här fasen genomförde vi ett antal förankringsmöten med allt från kommunstyrelse till representanter för näringsliv och ideell sektor. En visuell identitet för platsen fanns redan framtagen och den har vi förhållit oss till och i samråd med Enter Gislaved skruvat lite på utifrån strategin.

5. Implementeringsplan

Sista steget var att i tätt samarbete med Enter Gislaved arbeta fram en implementeringsplan. Hur ska de gå från strategi till action och leva i enlighet med varumärkesplattformen och strategin. Här handlar det såklart främst om att GÖRA saker och inte primärt om att SÄGA saker om platsen. Platsutveckling och platsmarknadsföring behöver gå hand i hand och det är här arbetet börjar på riktigt.

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left