Bilden av Gnosjö

med Gnosjöandan in i framtiden

Strategi och processledning platsattraktion Gnosjö

Entreprenörskapets vagga. Företagsamhetens mecka. Känner du Gnosjö? En gång Smålands kargaste områden, där nöden och hungern skapade en särskild anda. Den tände flitens lampa och lärde invånarna den hårda vägen att de måste hjälpas åt, arbeta tillsammans och glädjas åt varandras framgångar. Som en tydlig tråd drar denna anda fram genom historien, och bärs idag med stolthet starkare än allt smör i Småland.

På bilden ovan: inspirerande Ung Drive som grundats i Gnosjö

Attrahera invånare, besökare och investeringar till platsen

Hur får vi fler att välja att bli en del av Gnosjö? Hur underlättar vi för våra företag att rekrytera? De frågorna ställde Gnosjöandans näringsliv när de bestämde sig för att ta nästa steg i marknadsföringen av Gnosjö som plats. De krokade arm med Gnosjö kommun och startade ett arbete kring platsens attraktionskraft.

"Här lever the American Dream

på ett sätt som inte liknar andra platser i Sverige"
sagt av deltagare på workshop

Vi på Placebrander är oerhört stolta över att under ett års tid ha varit en del av arbetet kring Gnosjöandan. Den smittar verkligen av sig. Så här gick vi tillväga när Gnosjöandans näringsliv i samarbete med Gnosjö kommun anlitade oss.

1. Nulägesanalys

En nationell attitydundersökning, en lokal attitydundersökning, en fokusgrupp med högskolestudenter, två workshops med personer som bor och verkar på platsen samt genomgång av befintlig data och rapporter. Detta resulterade i en beskrivning av Gnosjös nuläge. Hur uppfattas de? Hur rankar de? Hur är det ställt med stoltheten? Vad är deras särskiljare? Hur ser Gnosjös DNA och särprägel ut? Vilka utmaningar finns kopplat till förmågan att attrahera människor till platsen? Hur behöver platsen utvecklas? I den här fasen samarbetade vi med Strategibyrån Noga och med Norstat.

Vi såg att Gnosjö och Gnosjöandan i hög grad är okänd bland unga människor. Vi såg också att Gnosjöandan i många målgrupper behöver föras in i 2020-talet rent uppfattningsmässigt. Det pågår mängder av spännande saker i Gnosjö som många inte vet om. I nulägesanalysen blev det tydligt vilka delar Gnosjö behöver utveckla som plats. Utveckla för att i framtiden kunna attrahera invånare, besökare och investeringar.

"Gnosjöandan är allt och inget.

Mer mystiskt än rymden, men mer uppenbar än 1+1. Gnosjöandan är inte bara 1, jag eller du, det är vi."
Lili 15 år

2. Strategi, platsattraktion och platsvarumärke

Utifrån insamlade insikter, arbetade vi fram en strategi för hur Gnosjö ska jobba med sin platsattraktion. I nära samarbete med styrgruppen arbetade vi fram prioriterade målgrupper. Vi tydliggjorde vilken platsutveckling som måste ske för att målgrupperna ska attraheras. Vi formulerade platsens önskade position, särprägel och profilbärare. Med hjälp av copywriter Linda Karlsson formulerade vi platsens story och tilltal.

"Här får galna idéer spelrum.

Hur många andra platser har en Formel 1-bana i skogen och en galen entreprenör som bygger en mötesplats kring vilda västern av 6000 telefonstolpar?"
sagt av deltagare på workshop

3. Visuell identitet

Utifrån nulägesanalysen, strategin och platsens särprägel tog vi med hjälp av Art Director Rickard Heldemyr fram en visuell identitet för Gnosjöandan. Färger, fotomanér, logotyp, grafiska element och exempel blir en fin vägledning i framtida kommunikation kopplat till platsen. Den visuella identiteten är den lilla delen i ett arbete med platsens attraktionskraft, men kan vara värdefullt att ha för att skapa igenkänning och tydlighet.

4. Implementeringsplan

Sista steget var att fungera rådgivande i kundens framtagande av implementeringsplan. Hur ska strategin ledas ut i action? Vilka saker är kloka att ta tag i först och hur får vi många olika delar av samhället att bidra i arbetet med att skapa en attraktiv plats? Vilka projekt gör vi som handlar helt om kommunikation och vilka projekt gör vi som handlar om att utveckla platsen? Hur kan vi vrida det vi redan gör så att bilden av Gnosjö utåt blir konsekvent och tydlig? Det klargörs i den här fasen.

Vi har också varit med i framtagandet av nya varumärkesstärkande foton och texter. Vi skapade ett team bestående av Patrik Svedberg för fotografering och Elna Dahlstrand för texter. En glimt av resultat kan du se på https://www.gnosjoandan.com/

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left