Talangrapport East Sweden

Bristen på talang är ett av de främsta tillväxthindren för bolag som befinner sig i de innovativa miljöerna i region East Sweden. En talang väljer inte enbart en arbetsgivare utan också en plats att bosätta sig på. Det gäller att ha koll på sina målgrupper för att talangjakten ska bli framgångsrik. Vi fick uppdraget att hjälpa till med fakta och målgruppsanalys för att lägga grunden till framtidens talangjakt i Östergötland. Resultatet blev Talangrapporten 2019!

Vi kartlade kompetensbehovet genom att intervjua arbetsgivare i regionen och sammanställa en rad befintliga rapporter. Vi ledde en workshop för de innovativa miljöerna och höll en fokusgrupp för nyinflyttade talanger. Vi genomförde en internationell attitydundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Norstat.

Det hela paketerades i en färgsprakande rapport med hjälp av Rickard Heldemyr Design AB.

Läs rapporten här

Ta del av rapporten i sin helhet här!

Uppdragsgivare var Science Park Mjärdevi, Norrköping Science Park, East Sweden Game, Vreta kluster och Visual Sweden med stöd av Region Östergötland.

Rapporten ska ligga till grund för framtida gemensamma insatser kring talangattraktion. Syftet är att göra bolagen mer konkurrenskraftiga.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left