Utbildning platsvarumärke

Lär dig grunderna

Utbildning platsvarumärke fastighetsbranschen


En grundläggande digital utbildning i platsvarumärke för personer som jobbar i fastighetsbranschen eller för ett mindre område. När moderna platser utvecklas ser vi att fastighetsägare kliver fram på ett mycket tydligare sätt. Tar större ansvar och jobbar med platsens identitet. Men hur får vi det att hänga ihop med de kommunala planerna och platsens utveckling som helhet? Under den här utbildningen svarar vi på ett antal frågor: Vad är ett platsvarumärke? Hur skiljer det sig från varumärkesarbete med produkter och tjänster? Vad påverkar bilden av en plats? Går det att förändra bilden av en plats och hur görs det? Välkommen till en boost i platsvarumärkets förlovade land.

Vem vänder den sig till?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i fastighetsbranschen eller för en mindre plats, alltså inte en hel kommun eller region. Du kanske behöver behöver bygga platsvarumärke kring en stadsdel eller en avgränsad destination, men också förhålla dig till andra platsvarumärken.

Mål efter genomförd utbildning

  • Att du har koll på platsvarumärkets olika beståndsdelar
  • Att du har fått begrepp och förklaringsmodeller med dig till din vardag
  • Att du har fått idéer på hur ni kan jobba med platsvarumärket på din plats

Omfattning och innehåll

4h digital utbildning för max 12 personer.

  • Genomgång av begreppen: Platsmarknadsföring, platsutveckling, platsattraktion, property branding, placemaking, place development etc.
  • Så skiljer sig arbetet med platsvarumärken från arbetet med andra varumärken
  • Platsvarumärke – det här påverkar bilden av en plats
  • Exempel på hur man kan jobba med sitt platsvarumärke
  • Framgångsfaktorer för att du ska lyckas i ditt arbete med ditt platsvarumärke
  • Möjlighet att ställa frågor och diskutera

Pris

4900 sek exkl moms per person.

I priset ingår ett exemplar av boken ”Platsmarknadsföring – konsten att attrahera invånare, besökare och investeringar till en plats” som postas hem till dig.

Datum

11 oktober 2022 kl.10.00-15.00 med lunchpaus –  Platser kvar

Utbildningsledare

Helena Nordström är VD på Placebrander. Helenas spets är varumärken, kommunikation och marknadsföring kopplat till strategisk platsutveckling. Hon är en van processledare och konceptutvecklare. Helena har talat på TEDx och är författare till första svenska handboken om platsmarknadsföring. Hon har även varit marknadschef på ett destinationsbolag och jobbat kommunalt.

Sofie Gunnarsson har många års erfarenhet av platsutveckling och stadskärneutvecklingsfrågor. Hon har gedigen erfarenhet av arbete tillsammans med fastighetsbolag av olika storlek. Är sedan 2020 platsstrateg på Placebrander och arbetade dessförinnan på destinationsbolag i Oskarshamn.

 

 

Gästföreläsare

Daniel Byström  är destinationsdesigner och grundare av Design Nation.

Han började intressera sig för destinationsdesign för tjugo år sedan när han tillämpade sina designfackliga kunskaper på platsutveckling hos kommuner runt om i Sverige, bland annat i Åre med koppling till varumärkesutveckling, skyltprogram, byggd miljö, förädling av produkter och utveckling av upplevelsekoncept.

Daniel har genom åren arbetat med destinationsutveckling främst i Sverige, Nord-Norge och på Island. Under 2021-2022 har han ett regeringsuppdrag som handlar om att beskriva hur design kan verka som en drivkraft för samhällets hållbara utveckling. Sedan 2020 har han också arbetat som projektledare och designstrateg för ArkDes – Statens centrum för arkitektur och design, där ett av projekten Street Moves har fått mycket uppmärksamhet. Street Moves handlar om att förändra gatumiljöer till att bli mer hälsosamma, hållbara och fulla med liv.

 

 

Boka plats 11 oktober 2022

Anmälan är bindande. Du kan dock alltid lämna över din plats till någon annan. Dina kontaktuppgifter skickas till övriga deltagare på ditt utbildningstillfälle. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Det går också fint att boka vår utbildning om du exempelvis har en hel avdelning hos dig som vill gå den. Hör i så fall av dig till sofie@placebrander.se.

Platsvarumärkesutbildning fastighetsägare

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
×