Utbildning värdskap


En grundläggande digital utbildning i värdskap. Vad är egentligen värdskap eller kanske du hellre kallar det Service design eller ambassadörskap? Vem är en värd idag och vad förväntas av värden i vår till stor del digitala värld? Varför är värdskap värt att investera i och vad kan det betyda för just dig? Välkommen till en introduktion i värdskapets värld.

Vem vänder den sig till?

Utbildningen vänder sig till dig som på olika sätt jobbar med bemötande av människor såväl fysiskt som digitalt. Kanske är du den som möter era besökare/gäster/medarbetare fysiskt, skapar digitalt innehåll, ansvarar för personal eller rent av leder er verksamhet. Du jobbar troligen i ett besöksnäringsföretag eller på en kommun, en region eller ett destinations-/näringslivsbolag. Det är utifrån dessa roller vi designat utbildningen – men du är såklart välkommen även om du är verksam i en annan typ av organisation.

Mål efter genomförd utbildning

 • Att du har koll på värdskapets olika beståndsdelar
 • Att du ökat din kunskap kring hur värdskap och hållbarhet hänger ihop
 • Att du har fått idéer på hur ni kan jobba med värdskapet på din plats och varför ni ska arbeta med värdskap
 • Att du fått inspiration kring hantering av olika och till viss del utmanande situationer såväl fysiskt som digitalt
 • Att du förstår hur det fysiska och digitala värdskapet vävs ihop
 • Att du är stärkt i och redo att leda ut värdskapsarbetet i praktiken

Omfattning och innehåll

5 timmars digital utbildning för max 10 personer.

 • Genomgång av begreppen: värd, fysiskt värdskap, digitalt värdskap, service design, tjänstedesign etc.
 • Därför är värdskapsarbete en konkurrensfördel
 • Här skapas värdskap på din plats/verksamhet – de olika beståndsdelarna
 • Utmanade situationer fysiskt och digitalt samt hur man kan hantera dem
 • Exempel på hur man kan jobba med värdskap, inspirerande exempel
 • Framgångsfaktorer för att du ska lyckas i ditt arbete med ditt värdskap
 • Konkretiserande av vad värdskap kan innebära framåt för just dig/din verksamhet/din plats
 • Konkreta tips kring det digitala värdskapet
 • Möjlighet att ställa frågor och diskutera

10.00-10.15 Presentation av deltagare

10.15-11.00 Introduktion till begreppet värdskap/service design och varför alla bör arbeta med värdskap
Vi går igenom begrepp som är bra att känna till såsom vem som egentligen är en värd, hur hållbarhet och värdskap hänger ihop samt hur det moderna och ofta digitala värdskapet ser ut. Därtill pratar vi om varför värdskap bör vara prioriterat i samtliga verksamheter och platser.

11.00-12.00 Det digitala värdskapet
Var börjar det digitala värdskapet, vad innefattar det och vad innebär detta för just dig och din vardag i verksamheten? Vissa är riktigt vassa på att leverera ett gott värdskap online och vi tittar på flera inspirerande exempel. Dessutom får du inspiration och tips kring hur du kan arbeta strategiskt dessa frågor, för att skapa närvaro och engagemang i digital kanaler

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Att hantera olika situationer
Vi går igenom ett flertal situationer som kan uppstå i och på verksamheter och platser såväl fysiskt som digitalt samt olika sätt att kunna hantera dessa situationer.

14.00-14.50 Att skrida till verket
Hur får vi värdskapet att genomsyra vår plats och eller plats? Vi går igenom grunderna för hur en handbok i både fysiskt och digitalt värdskap kan tas fram. Vi tittar på andra inspirerande framgångsexempel och delger varandra våra tankar.

14.50-15.00 Summering och avslutning

Pris

4900 sek exkl moms per person. Om ni är 2 eller fler från samma organisation kostar det 3900 sek exkl moms per person.

Datum (digitalt)

Just nu har vi inget inbokat datum för vår värdskapsutbildning. Däremot går det går fint att boka utbildningen på ett alldeles eget datum om du exempelvis har en hel avdelning hos dig som vill gå den. Hör i så fall av dig till anna@placebrander.se.

Utbildningsledare

Anna Österlund är expert på det goda värdskapet och ambassadörskapet. Hon har sin bakgrund främst inom besöksnäringen, men har också under många år jobbat med platsattraktion ur ett brett perspektiv. Van utbildningsledare som både inspirerar och ger handfasta tips. Anna har arrangerat flera värdskapsutbildningar för enskilda platser och organisationer.

Gästföreläsare

Chrille Peterson är digital strateg med över 20 års erfarenhet av att coacha såväl destinationer som besöksnäringsföretag inom digitalisering och att möta sina besökare digitalt. Han rör sig vant i såväl stora tunga systemprojekt som det vardagliga arbetet med både organiskt och betalt innehåll på plattformar som Facebook, Google och Instagram.

 

Anmälan är bindande. Du kan dock alltid lämna över din plats till någon annan. Dina kontaktuppgifter skickas till övriga deltagare på ditt utbildningstillfälle. Vi skriver också upp dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev, men du kan närsomhelst avprenumerera. I övrigt hanterar vi dina uppgifter i enlighet med GDPR.

 

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in