VD-nätverk


Ett nätverk för dig som arbetar med platsattraktion i en ledande position

Placebrander driver ett nätverk för dig som arbetar i en ledande position med platsattraktion. Nätverket är till för dig som vill diskutera utmaningar och möjligheter för att utveckla arbetet med din plats eller destination. Nätverkets deltagare får knyta kontakter och dela erfarenheter med likasinnade utanför den egna organisationen.

Du är VD eller verksamhetschef på ett bolag som jobbar med platsutveckling och platsmarknadsföring. Destinationsbolag, platsbolag, marknadsbolag, näringslivsbolag – kärt barn har många namn, men utmaningarna man ställs inför är ofta väldigt lika. Ditt bolag är troligen helt eller delvis kommunalt och du har många intressenter från privat, offentlig och ideell sektor att ta hänsyn till. Du behöver få många krafter att dra åt samma håll och du behöver ett kompetent och skarpt nätverk som kan lyfta dig både i din egen roll och i ditt beslutsfattande och strategiska arbete.

Mål med nätverket

 • Skapa nya professionella kontakter inom branschen. Kontakter som förstår vad det är du arbetar med dagligen.
 • Få kloka och inspirerande personer att resonera, planera och jobba fram framtidsscenarier tillsammans med.
 • Tillfälle att snacka nyheter inom branschen och att få hjälp med att förvandla omvärldsanalys till konkret arbete med din plats.
 • Du får dela med dig av utmaningarna du ställs inför på plats och få stöttning och hjälp att komma vidare.

Innehåll

Vi skräddarsyr innehållet utifrån gruppdeltagarnas behov. Nätverksledarna håller ihop och modererar diskussioner samt bidrar med kunskap och erfarenhet. Vi har också möjlighet att ta in externa gästföreläsare.

Exempel på innehåll:

 • Ett platsbolags struktur och styrning
 • Rapportering till styrelse och uppdragsgivare.
 • Ansvarsfrågor
 • Att leda ett platsbolag i förändring
 • Att vara en nyckelperson i utvecklingen av en plats
 • Ekonomi och styrning i ett platsbolag
 • Att sätta mål och mäta effekter i vår bransch
 • Affärsplanearbete
 • Digitaliseringsstrategier
 • Hållbarhetsstrategier
 • Det moderna medielandskapet – att nå ut
 • Samverkan med politiker och intressenter

Pris och omfattning

16 900 sek ex moms per person. Faktureras vid uppstart. I priset ingår:

Omkostnader såsom resa, måltider och övernattning står varje deltagare för själv.

Placebrander VD-natverk

Nätverksledare från Placebrander

Vi på Placebrander kommer att säkerställa att du som deltagare får ut mesta möjliga från varje träff och att innehållet på träffarna matchar dina behov. Vi styr träffarna för att skapa ett bra tempo, vi ser till att alla får utrymme, att höjden på diskussionerna är bra och konstruktiv. Vi använder och delar med oss av vår erfarenhet och kunskap från processledning och projektledning inom platsmarknadsföring för att skapa inspirerande, trendkänsliga och dynamiska träffar.

Sofie Gunnarsson är platsstrateg på Placebrander. Hon har många års erfarenhet av platsutveckling på lokal och regional nivå med stadskärna, evenemang och talangattraktion som specialområde. Sofie är vass när det gäller att se hur alla delar i en plats hänger ihop, hur de kan utvecklas och växa. Hon har lång erfarenhet som anställd i ledande befattning på ett destinationsbolag, är VD-utbildad och arbetar som styrelseledamot för en kommunal flygplats.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse nedan. Vi kontaktar dig för att ta reda på mer om dig och din organisation. Innan du accepterar en plats får du se en beskrivning av nivå och erfarenhet på deltagarna.

VD-nätverk

Kontakt

Sofie Gunnarsson: sofie@placebrander.se, 070-626 87 91

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in