Enigt kommunfullmäktige klubbade igenom Eskilstunas varumärkesplattform

Martin Roos

Vi ställde några frågor till Martin Roos som tillsammans med Eva Norberg på Eskilstuna kommun på ett inspirerande sätt lett Eskilstunas varumärkesarbete.

Martin Roos, du är VD på Eskilstuna Marknadsföring AB sedan 2012, vad är ditt uppdrag?

Öka Eskilstunas attraktivitet!

Ni startade ett varumärkesarbete ganska snart efter att du tillträtt, varför då?

Viktigt att få en gemensam plattform att platsutveckla och kommunicera utifrån. Eskilstuna är relativt okänt och vi har haft en spretig kommunikation.

Vilka var beställare av varumärkesarbetet?

Det var ett gemensamt initiativ av mig och Eva Norberg som är Kommunikationsdirektör på Eskilstuna kommun. Vi insåg samtidigt att vi behövde varumärkesplattform för att få fart.

Vilka har varit en del av varumärkesresan?

I arbetet har vi haft stöd av en varumärkesgrupp som bland annat representerat näringsliv, föreningsliv, högskola, media och kommunen. Men framförallt har vi fått många inspel från invånarna genom till exempel workshops, möten och digitala kanaler. Totalt har ca 2000 intressenter bidragit på olika sätt i varumärkesarbetet.

Kan du berätta lite grann om vad ni gjort under varumärkesresan?

Vi startade först med att bjuda in oss (jag och Eva) själva till olika forum och organisationer för berätta om vikten av strategisk platsmarknadsföring. Parallellt jobbade vi med att ta fram ett par större undersökningar för att samla in statistik och data om vad folk har för uppfattning om Eskilstuna. Sedan drog vi igång ett par digitala kommunikationskanaler som tex ett stafett-konto på twitter (som lever än idag) samt att vi startade varumärketeskilstuna.se där vi samlar all information och beskriver hela varumärkesresan. Därefter deltog vi på två större event – Eskilstuna Inspirerar och Eskilstunabåten där vi hade seminarier och montrar för att samla in synpunkter och idéer. Efter det genomförde vi sex stycken större workshops med bla kommunala invandrarrådet, näringslivet, föreningslivet, besöksnäringen mfl. När vi tillsammans med våra konsulter, varumärkesgrupp och styrgrupp formulerat ett första förslag till varumärkesplattform bjöd vi in till två diskussionsforum med intressenter för att få ytterligare input och feedback på arbetet.

Under början av 2014 klubbade ett enigt kommunfullmäktige igenom varumärkesplattformen, hur lyckades ni med det?

Parallellt med att vi skapade en varumärkesgrupp uppvaktade vi både majoriteten och oppositionen för att få deras engagemang. Det resulterade senare i en styrgrupp där både opposition och majoritet arbetade tillsammans. I styrgruppen ingick även ordförande och en styrelseledamot för Eskilstuna Marknadsföring AB. Det tillsammans med att vi kontinuerligt informerade både majoritet och opposition i olika forum gjorde att vi hade en bred förankring och samsyn inför beslut.

Vad händer nu?

För det fortsatta arbetet ska en handlingsplan tas fram. Aktiviteter som föreslås är bland annat en verktygslåda för att understödja aktörer i Eskilstuna i sin platsutveckling & kommunikation med budskap, berättelser, foton, grafisk profil, Powerpoints, etc. Dessutom föreslås värdskapsutbildningar, ambassadörsnätverk, inflyttar- och medflyttarservice samt en kommunikations- och marknadsplan.

Vad har du för tips till andra platser som ska se över sitt varumärke?

Skynda långsamt och ha tålamod. Se till att förankra arbetet på olika plan. Var öppen och inte rädd för att ”kill your darlings”.

Se Eskilstunas varumärkesplattform och andra platsers varumärkesplattformar här!

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in