Göteborg Energi marknadsför Göteborg

För oss som jobbar med Place Branding är invånarna de allra viktigaste budbärarna. I Jönköping har vi ett under lång tid arbetat med Jönköpingsambassadörer på ett strukturerat sätt och har idag 1000 personer som formellt blivit Jönköpingsambassadörer.

Även företagen på platsen spelar en nyckelroll och alla platser har företag som är starkare knutna till just en plats. Exempelvis har de flesta städer ett energibolag som fokuserar just på en plats. Dessa företags ambassadörskap är oerhört värdefulla och därför gläder det mig att se att Göteborg Energi dels tar sitt ansvar i marknadsföringen av en plats men också drar nytta av alla värden som kopplas samman med staden som är deras spelplan.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in