Singelindex

Vad har din plats för singelindex och vilka svenska kommuner ligger på topplistan? Genom att titta på en rad aspekter har Charlotta Mellander kommit fram till följande ranking. Aspekterna man har tagit hänsyn till är andel singlar, medelinkomst, andel kulturarbetare samt andel kreativa jobb. En hög andel kreativa jobb är en indikator på en roligare och mer framgångsrik arbetsmarknad. En hög andel kulturarbetare visar på att kultur- och upplevelseutbudet är stort på platsen. Hög medelinkomst innebär större möjligheter att konsumera det här utbudet. Listan omfattar både kvinnor och män. Charlotta Mellander är forskare på Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som myntat uttrycket “den kreativa klassen”.

Singlar är mer lättrörliga än par och därför en spännande målgrupp att vända sig till. Det gäller dock att säkerställa att man som plats tillgodoser deras behov och kan erbjuda en levande plats med ett bra utbud.

Här hittar du listan i sin helhet

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in