Platsvarumärket Gällivare

Gällivare är centrum för en stor omvandling. Här görs en omfattande samhällsomvandling och en grön omställning av industrin. De står inför ett stort behov av att attrahera fler människor till sin plats. Placebrander fick uppdraget av Gällivare kommun att leda arbetet med att ta fram en platsvarumärkesstrategi.

Tre fjärdedelar av Malmberget ska flyttas till Gällivare under en 20-årsperiod. Två centrum blir ett. Det byggs som aldrig förr och Gällivare fylls med både nya byggnader och nytt innehåll.

Under 2021 stod det klart att mångmiljardprojektet Hybrit hamnar i Gällivare. Hybrit drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Målet är att producera järnsvamp utan fossila bränslen och därmed bli först i världen med att tillverka fossilfritt stål. Satsningen har skapat stor framtidstro i Gällivare och kommer generera ett enormt behov av ytterligare kompetens.

"Vi är ett trivsamt och inkluderande samhälle med livskraftiga byar och en helt unik landsbygd."

Workshopdeltagare

Vi på Placebrander fick uppdraget av Gällivare kommun att processleda framtagandet av en platsvarumärkesstrategi. I arbetet har olika delar av samhället medverkat – näringsliv, föreningsliv, offentlig sektor och invånare.

Därtill fick vi uppdraget att vara stöd i framtagandet av en strategi och identitet för kommunens organisationsvarumärke. Två varumärken som ska fungera tillsammans, harmoniera med varandra men också vara två olika saker. På den här sidan beskrivs dock enbart platsvarumärket.

Vi skapade ett team tillsammans med prisbelönta designbyrån Söderhavet som bland annat står bakom identiteten för platsvarumärket Sverige.

”Många tror att vi här i norr är slutna och intoleranta. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Tack vare vårt avlägsna läge har vi tvingats att vara mer rörliga, nyfikna och öppna för omvärlden.”

Cora Karlsson, Ávki

Så gick vi tillväga

– Vi genomförde i samarbete med undersökningsföretaget Norstat en nationell och en lokal attitydundersökning för att kartlägga attityderna kring Gällivare som plats.
– Vi genomförde flera workshops med personer som bor och verkar i och kring Gällivare.
– Vi läste igenom befintliga rapporter och strategier samt samtalade med personer på platsen.
– Allt detta sammanställdes i en omfattande nulägesanalys.
– Vi arbetade fram ett förslag på platsvarumärkesstrategi som diskuterades och justerades i ett antal olika forum, bland annat med de som medverkat i workshops.
– Söderhavet ledde designworkshops och processen för att arbeta fram en visuell identitet för platsen.
– Det resulterade i förslag på sju olika designspår och efter ett antal möten enades vi om ett av spåren som Söderhavet jobbade vidare på och färdigställde.
– Det kompletterades med guidelines.

"Vi vill gå från att vara känt som en otydlig plats i norr känd för gruva, machokultur, kyla och viss slutenhet till att vara känt som en mångkulturell och inspirerande plats som leder den gröna omställningen."

utdrag ur platsvarumärkesstrategin

Språket är en grundstomme som platsens identitet vilar på

”Gällivareområdet är unikt genom sin mångspråkskultur och historia. Språk som funnits i vårt område under lång tid tillbaka är gällivarefinska, lulesamiska, nordsamiska, tornedalsfinska, finska samt överkalixmål. En stor del av invånarna har en koppling till något av dessa språk, antingen genom att man själv talar eller förstår något av dem, eller att de talas i ens släkt. Många välbekanta gällivareord/begrepp/företeelser har sitt ursprung i samiska, som oftast via finska så småningom landat i vår gällivaresvenska. De mest vardagliga exemplen är Dundret, Vassaraträsk, Repisvaara, LKAB och Aitik. Denna mångspråkskultur, som vi dagligen känner av utan att vi ägnar den så mycket uppmärksamhet, den präglar vårt sätt att prata, att vara, att tänka, laga mat, äta, bygga, sjunga och vårt sätt att ständigt dricka kaffe hos varandra - något att vara stolt över.”
Kulturföreningen GiellaKieli

En glimt av innehållet i varumärkesplattformen:

Gällivare som plats är

Jordnära: enkel, nära, krånglar inte till saker, ärlig, genuin, sann, trygg, varm, lugn, naturlig, harmonisk, pålitlig, balanserad
Kraftfull: har framtidstro, effektiv, satsande, viljestark, ställer om, gör, tar på allvar, det sitter inte fast, människans och naturens krafter i samklang
Kontrastrik: industri och natur, mångspråkskultur, skidåkning och stad, vidder och småskalighet, vinterlandskap och sommarodling, norrsken och midnattssol, världsomvälvande och vardagslunkande

Profilbärare

Den gröna omställningen: Världens blickar riktas mot Gällivare. Företag och krafter kopplade till gruvnäringen investerar mångmiljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Världens största vätgasanläggning byggs i Gällivare för att förädla järnmalm till först fossilfri och på sikt koldioxidfri järnsvamp. Det möjliggör en grön omställning av järn- och stålindustrin. Gällivare tar på sig ledartröjan i den gröna omställningen och hållbarhet har en central roll även i platsutvecklingen i stort.

Samhörigheten: En plats med ett stort hjärta. I platsens själ finns en anda av hjälpsamhet. Gällivareområdet har många olika gemenskaper, kulturer, språk och byar – alla bidrar till en varm helhet och här kan var och en hitta sitt sammanhang. Det finns också en vilja att bli ännu bättre på att visa respekt för varandra – här ska inte kön, bakgrund, språk eller tillhörighet spela någon roll. Våra livskraftiga byar är på många sätt navet i andan av samhörighet.

Samhällsomvandlingen: Nya bostäder, skolor, nytt aktivitetshus, fler idrottsanläggningar och ett trevligare centrum. Gällivare är mitt uppe i en spännande omvandling både innehållsmässigt och arkitekturmässigt. Här skapas ett samhälle med hållbarhet som ledstjärna och mötet mellan människor är centralt.

Naturen: Världsarvet Laponia rymmer fyra nationalparker (Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet) och är världsarv tack vare naturen och den samiska kulturen. Här samsas gammelskog, glaciärer, fjällmassiv och myrar stora som hav. Dundret Lapland är en av Sveriges bästa skidanläggningar och vi kan stoltsera med åtta årstider. Naturen är alltid närvarande och landsbygden är central och viktig att lyfta.

Lovar urkraft

Det är en plats som präglas av en sällan skådad urkraft. Urkraft är kraften inom människorna. Det är årstiderna, det forsande vatten, det färgsprakande norrskenet, den starka midnattssolen. Det är människa och natur i samklang. Det är stolthet över sitt ursprung. Det är en spännande samhällsomvandling och förmågan att få saker gjort. Det är Gällivare. Varumärkeslöftet kretsar kring urkraften, och präglar både platsutveckling och platsmarknadsföring. Redan idag, men än mer i framtiden.

"Urkraft är något som väller fram och är ostoppbart, men det är också något som bara är. Det finns en ärlighet i urkraften som inte kör över någon. Den utgår ifrån det sanna, från kärnan."

Petra Åhl

Varumärkesstrategin är ett internt styrdokument som beskriver mål och målgrupper. Den tydliggör hur platsen uppfattas idag och hur Gällivares invånare och aktörer vill att platsen uppfattas i framtiden (önskad positionsförflyttning). Den beskriver vilket behov av platsutveckling som finns för att åstadkomma förändring. Den består av platsens egenskaper och profilbärare, det vill säga vad som bör lyftas fram i kommunikationen för att attrahera målgrupperna. Den innehåller ett varumärkeslöfte samt strategier för att bygga ett starkt platsvarumärke.

Visuell identitet för platsen

"En stark och konsekvent identitet bygger på att definiera vad vi vill vara och stå för."
Jesper Robinell, Söderhavet

Det är framförallt det som görs på platsen som skapar ett starkt platsvarumärke. Men det är en stor fördel att stötta upp det med en tydlig visuell identitet för platsen som flera aktörer kan använda när de ska kommunicera. Det skapar tydlighet, igenkänning och professionalitet.

Den visuella identiten arbetades alltså fram av Söderhavet. Några kriterier som sattes upp var att den visuella identiten ska:
– Vara enkel att kommunicera med
– Vara inspirerande
– Visa Gällivare på ett positivt och genuint sätt
– Visa på ett driv
– Förmedla Gällivares kontraster
– Kunna hanteras och användas av flera interessenter

Nu är nästa steg att implementera strategin. Det är ett arbete som drivs av Gällivare kommun och behöver ske i tät samverkan med företag, föreningar och invånare. Det handlar om att jobba klokt med både platsutveckling och platsmarknadsföring. En stor del av arbetet handlar om att jobba med stolthet och ambassadörskap. Att få de många människorna att sprida bilden av sin plats. Att göra det lätt genom att ge goda verktyg. Vid sidan om det gäller det att ta nästa steg i arbetet med att synliggöra Gällivare bland målgrupperna nationellt och internationellt. Vi är oerhört tacksamma för att vi fått vara med på en liten del av Gällivares kraftfulla och spännande resa och ser fram emot att följa Gällivares utveckling.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left