Place branding, placemaking, platsutveckling och platsvarumärke?

Det finns många liknande men olika begrepp kring arbetet med platser. Vi reder ut vad som är vad.

Vad är skillnaden mellan Place Branding och Placemaking?

Kärt barn har många namn. Känner du dig emellanåt lite vilse i begreppspannkakan? Och så ska du dessutom förklara för någon annan hur viktigt det är att jobba med de här frågorna. Lugn, vi reder ut begreppen.

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är summan av alla associationer kring din plats. Oavsett om du har varumärket definierat i en varumärkesplattform eller ej, så har din plats ett varumärke. Det är så som människor beskriver din plats. På engelska är begreppet Place Brand.

Vad skapar ett platsvarumärke?

Det är framförallt det som GÖRS på platsen som påverkar ditt platsvarumärke – det vill säga platsutveckling. Men naturligtvis behöver du också jobba med att SÄGA något om din plats – platsmarknadsföring. Fokusera helst platsmarknadsföringen till att berätta om sådant som görs på platsen.

Platsutveckling kan exempelvis vara nya besöksmål, evenemang, stadsbyggnadsprojekt, nya co-workingställen eller spännande samarbeten. På engelska är begreppet Place Development.

Platsmarknadsföring kan exempelvis vara krispiga kampanjer om lediga jobb, hur livet på en plats är, coola sätt att vara en del av platsen fast man inte är där ännu eller smarta aktiviteter i sociala medier för att beskriva vad som händer på platsen. På engelska är begreppet Place Marketing eller Place Branding.

Vad är Placemaking?

Placemaking är en metod för platsutveckling. Den har sitt ursprung i England och har främst varit kopplad till platsutveckling av stadsmiljöer. Den utgår från de lokala krafter som redan finns på platsen. Fokus är långsiktig hållbarhet och att människor attraherar människor.

Vad är Place Management?

De aktörer som jobbar med att utveckla och marknadsföra en plats, jobbar med så kallad Place Management, eller platsledarskap. De gör platsen attraktiv för sina målgrupper. Ofta finns det ett destinationsbolag eller marknadsbolag som har ett uttalat mandat från politiker att jobba med de här frågorna. De kallas för Destination Management Organizations (DMO). Det är dock viktigt att komma ihåg att alla på en plats är delägare i platsvarumärket och är på olika sätt med och påverkar bilden av platsen.

Det var många begrepp, vad är det viktigaste att komma ihåg?

Det viktigaste är att minnas att det som skapar ett attraktivt platsvarumärke är att du jobbar med både platsutveckling och platsmarknadsföring, med fokus på platsutveckling.

Om Placebrander

På Placebrander jobbar vi med platsvarumärken. Det innebär att vi är experter på processer som handlar om både platsutveckling och platsmarknadsföring. Vi vet hur allt hänger ihop och kan vara rådgivare både i den lilla insatsen och den mer omfattande processen. Vi har specialistkompetens inom både utveckling och marknadsföring.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in