Att arbeta strategiskt med evenemang

Evenemang skapar attraktionskraft - lär dig mer från dem som är duktiga på det strategiska arbetet bakom

Att skapa en evenemangsstrategi

Evenemang är ett av de vanligaste sätten för platser att skapa attraktionskraft. Det är konkret, lustfyllt och skapar aktivitet på platsen. Ett evenemang genererar besökare, skapar stolthet bland invånarna och bidrar med intäkter till näringslivet.

Många kommuner har idag en evenemangsstrategi. En sådan strategi omfattar hur kommunen ska arbeta för att attrahera evenemang och vara stöttande till lokala aktörer i skapandet av evenemang.

Evenemangsstrategi

Det vi troligen kommer att få se mer av i framtiden är platser som på tydligare sätt kopplar samman sin platsvarumärkesplattform med evenemangsstrategin. Att ta emot alla tänkbara evenemang skapar kortsiktigt mycket aktivitet i staden. Men att vara selektiv och jobba med evenemang som ligger i linje med platsvarumärket är smartare långsiktigt. Det stärker platsens identitet och ger möjlighet att sticka ut nationellt och internationellt.

Vi har pratat med människor som på olika vis arbetar med evenemang och plats och det här är deras tips och kunskap.

Evenemangsstaden Göteborg

Så väljer Göteborg evenemang

Max Markusson var tidigare evenemangschef på Göteborg & Co. Deras uppdrag är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Den evenemangsgrupp som Max Markusson ledde har som uppgift att värva nya evenemang och utveckla befintliga. Totalt sex personer arbetar på avdelningen.

För att välja vilka evenemang de ska värva och stötta berättar Max att evenemangsavdelningen lutar sig mot den treåriga strategi som arbetas fram för Göteborg & Co som helhet. Där kan det finnas riktlinjer i form av att bolagets arbete ska bidra till ökad öppenhet och tolerans. Utöver det tittar de främst på två parametrar.

Evenemanget ska vara varumärkesstärkande, göra att Göteborg syns mer samt bidra till positiva förflyttningar för platsvarumärket Göteborg.

Evenemanget ska generera ekonomisk tillväxt. Förutom direkta effekter som gästnätter, restaurangbesök och shopping tittar man också på indirekta effekter som ökad sysselsättning och inflyttning.

Bidra med andra värden än pengar

Investeringar krävs givetvis för att värva och utveckla evenemang, men Max Markusson menar att Göteborg & Co framförallt kan bidra med kompetens, marknadsföring, nätverk och en möjlighet att nå ut och att skapa ett bra evenemang.

– Det handlar om att se sitt värde och bidra till att höja produktens värde.

Trenden att allt fler köper evenemang för dyra pengar är inget som imponerar på Max Markusson. Han menar att en bra värdstad är ansvarstagande och bygger en ömsesidig långsiktig relation som gynnar båda parter.

Göteborgs förebilder

Göteborg lyfts ofta fram nationellt som ett framgångsexempel, men vilka sneglar Göteborg på när de ska vässa sig?

-Vi behöver ständigt jämföra oss med stora städer som inte är huvudstäder, men hittar inspiration överallt och har stor respekt för många andra städers arbete. Malmö har lyckats väldigt väl med att skapa en levande stad på gator och torg. Vancouver har gjort en imponerande resa i att förvandlas till en cykelstad, säger Max Markusson.

Fem tips från Max Markusson

 

  1. Sätt evenemanget i ett sammanhang och tänk långsiktigt.
  2. Nyttja evenemanget som en plattform för något annat. Evenemanget är fyrverkeriet men både innan och efter kan verklig utveckling ske som gynnar platsen på lång sikt.
  3. Ta vara på stoltheten som byggs genom att stå värd för ett spännande evenemang.
  4. Tänk hållbart och våga ställa krav på evenemangsarrangören att agera för ett hållbart samhälle.
  5. Hitta evenemang som passar just din plats, gör inte det som alla andra gör.

Evenemang som stärkare av Oskarshamns platsvarumärke

Oskarshamn har jobbat strategiskt med platsvarumärkesfrågan sedan 2008 då organisationen Attraktiva Oskarshamn grundades – först som ett projekt och fyra år senare som ett aktiebolag. De började med att titta på vad andra sa om dem. En bild bestående av hockey, kärnkraft och färjan till Gotland utkristalliserade sig.

– Vi såg att vi var en bruksort med tilltufsad självkänsla. I Oskarshamn bär man inte hatt. Man är arbetsam och lojal. Jobbet på industrin är en stor del av vardagen. Vi såg ett behov av att bredda bilden av Oskarshamn och att jobba med stoltheten bland invånarna, säger Sofie Gunnarsson som är platsutvecklare och har varit med och skapat organisationen Attraktiva Oskarshamn.

Det var en hård skola för alla inblandade parter. De började med en annons i Dagens Industri där företag och kommun gick samman kring att prata om platsen. Det blev en milstolpe. De insåg att de inte kan börja med en annons, utan måste ta tag i Oskarshamns utveckling först. De insåg att det är fel att marknadsföra något som inte är äkta. Att det inte går att säga till invånarna vad de ska säga. Det blev starten på ett jordnära arbete tillsammans med de som bor och verkar på platsen.

Ett sätt att bredda bilden av Oskarshamn har varit att jobba med evenemang. Attraktiva Oskarshamn samlade alla med ett intresse i evenemang, allt från arenaägare till hotell. De inventerade vilken typ av evenemang som kan vara intressant för Oskarshamn. Det ledde till att de stöttade hockeyn så att de fick evenemang som TV-pucken, Damkronornas turnering och flera landskamper. Därtill träffade de O-ringen. De insåg styrkan i att våga kliva över administrativa gränser och allierade sig med Västerviks och Kalmars kommuner.

Efter två års jobb stod det klart att Oskarshamn kommer att stå värd för O-ringen år 2022, vilket innebär att Oskarshamns folkmängd fördubblas under en vecka. Kommunen skjuter till 7,5 miljoner kronor och räknar med en turistekonomisk effekt på omkring 120 miljoner kronor.

– O-ringen stämmer perfekt in på Oskarshamns DNA. Där får vi verkligen användning av vår kust och natur. Dessutom breddar det bilden av Oskarshamn och ökar stoltheten bland invånarna, säger Sofie Gunnarsson.

 

Hur tänker evenemangsarrangörerna?

Tänk om du kunde kliva in i en evenemangsarrangörs hjärna. Hur tänker de när de väljer plats för sitt evenemang? Vilket stöd behöver de från platsen? Här får du en glimt av hur en evenemangsarrangör kan tänka.

DreamHack är ett globalt event- och produktionsbolag som numera ägs av MTG. Företaget grundades redan 1994, och 2001 började de arrangera större events på Elmia i Jönköping. Idag arrangerar de evenemang över hela världen, arrangerar e-sportturneringar samt producerar och sänder e-sport. Evenemangen två gånger om året i Jönköping är de största och kallas ofta för världens största digitala festival. Tomas Lyckedal berättar mer om Dream Hacks evenemangsstrategi.

Tomas Lyckedal Dreamhack

Hur kom det sig att ni valt Jönköping och Elmia för era största evenemang?

-Från början var det geografiska anledningar. DreamHacks besökare är bilburna eftersom man tar med sig mycket grejer för att leva på DreamHack i fyra dagar. En annan anledning var Elmias lokaler som är anpassade för vår typ av evenemang. Stora rena lokaler där man kan samla många människor under samma tak i en stor hall.

Vilket stöd från platsen är viktigt för er som evenemangsarrangör?

-För oss är samarbetet med staden mångfacetterat. I stora drag handlar det om praktisk hjälp med logistik, välkomnande, synlighet i staden, kontakter med lokala företag och politiker. Men också hur vi gemensamt kan jobba kring ämnen som kompetensförsörjning, att skapa jobbtillfällen och att attrahera besökare. Destination Jönköping har blivit vår ingång till Jönköping, där vi tillsammans driver tre-fyra projekt. Självklart handlar det också om ekonomi och hur vi får evenemanget att växa i form av nya besökare och nya företag som är aktiva.

Vilket evenemang i Sverige eller världen tycker du är ett föredöme i att ta emot sina besökare, både till evenemanget och till platsen?

-Det är lätt att säga South by Southwest (SXSW) i Austin och det verkar vara mode att nämna dem. I Sverige är jag fortfarande imponerad av musikfestivalen Way out West, både hur de aktiverar hela Göteborg rent geografiskt och hur de gjort evenemangsbesöket till ett livsstilsbeslut.

SM-veckan vill komma till engagerade platser

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Sveriges Television är sändande bolag.

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller huvudort. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. Syftet är också att öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar samt öka SM-tecknens status. Åsa Bergström har svaren på frågor kring SM-veckans strategi.

Åsa Bergström SM-veckan

Vad tittar ni främst på när ni väljer plats för SM-veckan?

– En grundförutsättning är att det finns godkända arenor inom några specifika idrotter samt att man har möjlighet att göra arenaanpassningar. SM-veckan är lika mycket ett evenemang på plats som en TV-produktion, och därför vill vi att staden ska kunna erbjuda en lösning där evenemanget som helhet inte blir för utspritt. Vi vill att kommunerna ska ha möjlighet att skapa en folkfest, och då tittar vi efter naturliga samlingsplatser i form av torg eller liknande. Det är viktigt för oss att knyta ihop folkfest och idrottsfest. Utöver det tittar vi på vilken erfarenhet som finns av att arrangera stora evenemang, och att det finns en spännande idé kring SM-veckan just på den här platsen. Därtill vill vi att det ska finnas ett engagerat föreningsliv som har förmågan att axla arrangörsrollen.

Vilket stöd från platsen är viktigt för er som evenemangsarrangör?

– Runt 4 000 personer arbetar med SM-veckan på olika sätt. Kommunen måste ha resurser för att arrangera ett så stort evenemang. Vi behöver ha en kommun eller plats som har både erfarenhet och engagemang. Vi vill se att det lokala näringslivet vill engagera sig i framförallt folkfesten. Vi vet att ett bra samarbete mellan förvaltningarna är helt avgörande, att tekniska kontoret är lika engagerade som kultur- och fritidskontoret. Det räcker inte med ett destinationsbolag som är på tårna.

Vi märker en enorm skillnad om värddestinationen har jobbat hårt för att sprida engagemanget bland invånare, föreningar, näringsliv och förvaltningar på kommunen. Och är det någonting vi vet så är det att om du inte har vaktmästarna med dig när du genomför ett stort idrottsevenemang, då är du körd.

Vilket evenemang i Sverige eller världen tycker du är ett föredöme i att ta emot sina besökare, både till evenemanget och till platsen?

– Fotbolls-VM i Berlin var helt fantastiskt i att skapa en atmosfär där hela staden levde evenemanget. Det syntes att till och med polisen tyckte att det var roligt. Även Berlin Marathon imponerar på mig. Ett bra exempel i Sverige är Göteborgsvarvet, där även handlarna visar att de vill vara en del av evenemanget.

Det är den känslan vi är ute efter när vi är evenemangsbesökare, vi vill komma till engagerade platser.

Swedish Workshop väljer typiskt svenska platser

Swedish Workshop är ett evenemang som arrangeras av Visit Sweden för researrangörer från hela världen.

Vartannat år samlar de ett hundratal deltagare till en utvald plats i Sverige. Under workshopen träffar researrangörerna destinationer och upplevelseföretag från hela Sverige i korta möten för att hitta nya affärsmöjligheter. Platserna varierar för att ge researrangörerna nya intryck av den rika naturen och livsstilen i Sverige. Runt affärsmötena, under middagar och visningsresor före och efter workshopen, lyfter de fram typiskt svensk mat, livsstil och kultur. Vi har snackat med Anneli Chrichlow från Visit Sweden som arbetar med Swedish Workshop.

Anneli Chrichlow

Vad tittar ni främst på när ni väljer plats för Swedish Workshop?

– Platsen för Swedish Workshop ska självklart vara vacker och representera drömmen om Sverige för utländska besökare.

Platsen ska fungera som resmål från utlandet med ett stort utbud av upplevelser och bra tillgänglighet. Visit Sweden samarbetar tätt med den lokala turistorganisationen och andra lokala representanter och det är viktigt att logistik och organisation – med boende, lokaler och transporter – fungerar fläckfritt. Tanken med Swedish Workshop är också att arrangemanget ska bidra till destinationens satsning på internationell marknadsföring.

Vilket stöd från platsen är viktigt för er som evenemangsarrangör?

– Regionens och destinationens roll i arbetet med Swedish Workshop är jätteviktig för oss. Deras lokalkännedom och nära samarbete med sin näring och sina aktörer bidrar till ett lyckat arrangemang och researrangörer som kan resa hem med fler idéer till Sverigeresor för sina kunder.

Vilket evenemang i Sverige eller världen tycker du är ett föredöme i att ta emot sina besökare, både till evenemanget och till platsen?

– Jag måste erkänna att jag inte själv besöker speciellt många evenemang, men jag har några på min önskelista. Det är Brilliant Minds Conference i Stockholm och Höga Kusten Hike i Ångermanland. Ute i världen skulle jag gärna delta på South by Southwest (SXSW) i Austin.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in