Besöksnäringsstrategi för Uppsala

Besöksnäringsstrategi Uppsala

Destination Uppsala har fått uppdraget att ta fram en destinationsstrategi för Uppsala. En arbetsgrupp bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv har satts ihop för att tillsammans hitta Uppsalas möjligheter som destination.

Här kan du läsa den färdiga populärversionen av Strategi för besöksnäringen

Ska dubbla sin turistomsättning

Där framkommer bland annat att Uppsala år 2020 minst ska ha dubblat sin turistomsättning, vara en av Sveriges exportmogna destinationer samt ha ökat antalet evenemang som har fler än 1000 besökare.

Arbetet sker med ledorden internationellt, nära, innovativt, djärva möten och överraskande. De har vidare definierat sin unika position som ligger i gränslandet mellan kultur, kunskap och historia. De vänder sig till den globala resenären som är en ekologisk och socialt engagerad person som söker annorlunda och lärande upplevelser.

Det blir tydligt att Uppsala jackar i Visit Swedens strategier på ett klokt sätt och strategin uppfattas enligt mig som professionell, förankrad, genomtänkt och offensiv.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in