Borensberg – en juvel i Motalas skattkista

borensberg

Välkommen till Borensberg – den lilla sjöstaden vid Göta kanal. En plats som det senaste året fått glänsa ordentligt, tack vare några stolta företagare i Borensberg som ville att platsen skulle utmärka sig. Tillväxt Motala har hjälpt till att låta Borensberg få synas genom att skapa grunden för ett platsvarumärke, och på så sätt låtit en del av Motala få sticka ut. Detta i syfte att stärka den totala effekten av platsvarumärket Motala och för att skapa tillväxt i kommunen i form av besökare, näringsliv och invånare.

Från plats till varumärke

Borensberg är en sjöstad som ligger vid Göta Kanal i Motala kommun. En dag kontaktade några företagare ifrån Borensberg, Tillväxt Motala för att få hjälp med att utveckla och marknadsföra orten. Denna kontakt ledde så småningom till ett större samarbete där flera aktörer bidrog till att skapa ett nätverk och positionera orten som ett varumärke. En arbetsgrupp blev utsedd inom nätverket och drev projektet framåt tillsammans med Tillväxt Motala genom många olika workshopar. Resultatet av arbetet blev tillslut: ”Borensberg  – den lilla sjöstaden vid Göta kanal.”

Förutom varumärket har även en grafisk profil tagits fram och Borensbergsdagen, som var en av idéerna som poppade upp under workshoparna.  Varumärkesarbetet visades av företagarna själva på Motala Expo i mars. Syftet med att marknadsföra en plats som Borensberg är att lyfta fram en del av Motala och på så sätt skapa tillväxt genom besökarantal, näringsliv och invånare. Om en del får skina upp och växa leder detta till en positiv effekt på tillväxten i sin helhet. Detta stärker varumärket, kommunikationen får mer slående effekt och argumenten blir tydligare när människor ska välja var man vill bosätta sig, var man vill lägga sin nästa semester eller driva sitt företag.

En destination i destinationen

Tillväxt Motala har valt att låta en plats i kommunen glänsa – en destination i destinationen, och bidragit till att den platsen kunnat marknadsföra sig som ett eget varumärke utan att gå under namnet ”Motala” och på så sätt gett Borensberg möjlighet att växa och sticka ut som den juvel den är i Motalas skattkista.

Läs mer

Borensberg tar position med nytt platsvarumärke

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in