Trendspaning: långa visum för digitala nomader

Costa Rica hoppar på den nya trenden och välkomnar digitala nomader på årsbasis

Costa Rica har utfärdat en ny lag som gör det möjligt för digitala nomader och deras familjer att få ett visum i landet. Det speciella med visumet är att det gäller för ett helt år. Att skapa möjligheter för digitala nomader att stanna längre än vad ett traditionellt turistvisum tillåter blir allt vanligare.

Från nittiodagarsvisum till ett helt år

Tidigare kunde man som remote worker i Costa Rica få visum för nittio dagar. Nu uppmuntrar man distansarbetare att stanna i ett helt år. Den som får visumet är befriad från kravet att betala lokal inkomstkatt, kan öppna ett bankkonto och få körkort. 

Inkomst och hälsodeklaration bland kriterierna

Det finns några krav som ska uppfyllas, tillexempel tittar man på att det finns en regelbunden minimikomst och att man gör en hälsodeklaration. Regeringen hoppas på att den nya lagen om visum för remote workers ska gynna landet ekonomiskt.

Lonely Planet lovar att uppdatera med löpande information kring hur man gör för att söka visumet framöver fall det är så att du känner dig sugen på ett års remote work utomlands.

Långa visum är en trend över hela världen

Långa visum för digitala nomader är en växande trend. Magasinet Expert Vagabond har sammanställt en lista med länder som erbjuder den här möjligheten. Bland tjugo länder på listan finns bland tillexempel Dubai, Estland, Island och Norge. 

Vi har tidigare spanat på Madeira som under våren skapade ett community för digitala nomader, med möjlighet att stanna en längre period på en särskild plats.

Vill du veta ännu mer om hur man tänkt i Costa Rica? Klicka dig vidare till den här artikeln på The Costa Rica News.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in