Destination Rymden – en satsning på rymdturism

lola_akinmade_åkerström-northern_lights-2602

Foto: Lola Akinmade Åkerström

I en ny rapport av Spaceport Sweden och Kairos Future, framtagen med stöd av bland andra VINNOVA, Svenska Institutet och Visit Sweden, visas att rymdturism är ett viktigt strategiskt innovationsområde. 

Rapporten presenterar ett konkret förslag till hur Sverige skulle kunna bli en ledande rymdturismnation och de effekter detta skulle kunna ha på allt från kunskapsintensiv industri till destinationsutveckling och teknikintresse bland unga.

Rymdturism genererar samhällsutvecklande effekter

– Rymdturism är i sig mycket intressant, men den verkligt intressanta med den är att den kan fungera som motor för utveckling av såväl kunskapsintensiv industri som besöksnäringen som helhet, och därtill fungera som katalysator för ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap. Dessutom tyder allt på att det är en av de mest kostnadseffektiva jobbsatsningar man kan göra, säger Mats Lindgren, vd för Kairos Future.

Trots den växande konkurrensen har Sverige stora fördelar och viktiga geografiska och tekniska förutsättningar, såsom minst en lämplig flygplats, ett fritt luftrum över glesbefolkade områden, därmed finns det viktigaste infrastrukturen redan på plats.

– Nu krävs ett tydligt nationellt engagemang. Sverige är en rymdnation fast vi inte alltid tänker på det. En besöksnäring som också inkluderar rymden och rymdflygningar blir dessutom ett stöd för den övriga svenska rymdindustrin och rymdforskningen och ger positiva effekter för alla, konstaterar Karin Nilsdotter.

Ta del av rapporten på www.destinationrymden.se

Rymdturism Destination Rymden

Aktörerna bakom Destination Rymden

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in