Destination Uppsala lanserar idébank för besöksnäringen

Destination Uppsala ville hitta ett sätt att ta vara på alla goda idéer som utvecklar besöksnäringen. Därför har de nu inlett ett samarbete med Åreföretaget Idea2Innovation som leds av Jacob Lindvall som bland annat har ett förflutet som VD på Science Park i Norrköping men sedan flera år tillbaka bor i Åre.

– För att ersätta lappar och mail med nedskrivna idéer skapar vi nu en nätbaserad plats där vi tillsammans med näringen kan diskutera, formulera och utveckla idéer till gemensamma erbjudanden. Målet är att fånga upp affärsmöjligheter som annars går förlorade och få en bra och framtidsorienterad idébank. Det här är ett naturligt nästa steg för att utveckla Uppsalas turistnäring, säger Stefan Pettersson, Marknads- och försäljningschef på Destination Uppsala.

 

Leave a Reply