Destinationsutveckling tillsammans

Jag säger SkiStar och Åre och du tänker på nypistade backar, vinterkläder och After Ski. Det är dags att revidera den tanken. Åre erbjuder en upplevelsepark med långt mycket mer än enbart skidor. En utveckling som har skett tack vare samverkan.

Skandinaviens största Bike Park

Åre Bike Park är Skandinaviens största Bike Park med 50 km fördelat på 35 leder och 835 fallhöjdsmeter. Liftsystemet ägs av SkiStar och målgruppen är den äventyrliga turisten. Satsningen har lett till ökad beläggning under det som tidigare varit lågsäsong.

Den relativt nylanserade sajten www.arebikepark.com är en fröjd för ögat och ger besökaren en hisnande känsla. Detta är en gemensam satsning mellan SkiStar, Åre Destination och en rad aktörer inom besöksnäringen, såsom exempelvis hotell och cykeluthyrare. Åre har fattat grejen med att förmedla upplevelser via webben och det är roligt att se hur en satsning av det här slaget görs i samarbete mellan en mängd aktörer – destinationsutveckling by the book.

Åre Bike Park

Samarbeten kring evenemang

Pernilla Enqvist, SkiStar

Pernilla Enqvist, SkiStar

Pernilla Enqvist är marknads- och eventansvarig på SkiStar i Åre och berättar att SkiStars strategi länge har varit att bidra i skapandet av en mängd evenemang som i sin tur genererar besökare.

– I allt högre grad handlar det om evenemang även sommartid där Åre Bike Festival är det största, säger Pernilla Enqvist.

I Åre finns ett tätt samarbete mellan SkiStar och destinationsbolaget Åre Destination AB där Therese Sjölundh är nytillträdd VD. SkiStar är delägare i Åre Destination AB och har givetvis ett stort intresse i hur man totalt sett marknadsför destinationen Åre på ett attraktivt sätt.

Många destinationer runt om i landet brottas med att förlänga säsongen och tänka nytt. Här är Åre en förebild för många och det gynnsamma samarbetet mellan SkiStar, destinationsbolaget och besöksnäringen i övrigt är en oerhört viktig framgångsfaktor. Åre är på tårna och troligen har vi bara sett början på arbetet med ”Åre – året runt”.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in