Evenemangsstrategi för destinationer

Max Markusson

Det låter så enkelt när Max Markusson beskriver hur Göteborg arbetar med evenemang. Att bli en internationell förebild som evenemangsstad har dock inte skett över en natt och vi är många som har mycket att lära av Göteborg.

Max Markusson är evenemangschef på Göteborg & Co. Göteborg & Co:s uppdrag är att genom bred samverkan marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Den evenemangsgrupp som Max leder har som uppgift att värva nya evenemang och utveckla befintliga. Totalt sex personer arbetar på avdelningen som präglas av allt från Way out West och P3 Guld till Gothia Cup och världsmästerskap.

Så väljer Göteborg evenemang

För att välja vilka evenemang de ska värva och stötta lutar sig evenemangsavdelningen mot den treåriga strategi som arbetas fram för Göteborg & Co som helhet. Där kan det finnas riktlinjer i form av att bolagets arbete exempelvis ska bidra till ökad öppenhet och tolerans. Utöver det tittar Max och hans kollegor främst på två parametrar:

  • Evenemanget ska vara varumärkesstärkande, göra att Göteborg syns mer samt bidra till positiva förflyttningar för platsvarumärket Göteborg.
  • Evenemanget ska generera ekonomisk tillväxt. Förutom direkta effekter som exempelvis gästnätter, restaurangbesök och shopping tittar man också på indirekta effekter som ökad sysselsättning och inflyttning.
evenemangsstrategi

Bidra med andra värden än pengar

Investeringar krävs givetvis för att värva och utveckla evenemang, men Max menar att Göteborg & Co framförallt kan bidra med kompetens, marknadsföring, nätverk och en möjlighet att nå ut och skapa ett bra evenemang.

– Det handlar om att se sitt värde och bidra till att höja produktens värde, menar Max Markusson.

Trenden att allt fler köper evenemang för dyra pengar är inget som imponerar på Max. Han menar att en bra värdstad är ansvarstagande och bygger en ömsesidig långsiktig relation som gynnar båda parter.

Göteborgs förebilder

Göteborg lyfts ofta fram nationellt som ett framgångsexempel, men vilka sneglar Göteborg på när de ska vässa sig?

– Vi behöver ständigt jämföra oss med stora städer som inte är huvudstäder, men hittar inspiration överallt och har en stor respekt för många andra städers arbete. Malmö har lyckats väldigt väl med att skapa en levande stad på gator och torg. Vancouver har gjort en imponerande resa i att förvandlas till en cykelstad, säger Max Markusson.

Max tips till destinationer

  • Sätt evenemanget i ett sammanhang och tänk långsiktigt
  • Nyttja evenemanget som en plattform för något annat. Evenemanget är fyrverkeriet men både innan och efter kan verklig utveckling ske som gynnar platsen på lång sikt.
  • Ta vara på stoltheten ni bygger genom att stå värd för ett spännande evenemang.
  • Tänk hållbart och våga ställ krav på evenemangsarrangören att agera för ett hållbart samhälle.
  • Hitta evenemang som passar just din destination, gör inte det alla andra gör.

Kommentarer

Gunnar Grip

11 februari 2015 07:48

Max,

vad sägs om att utmana Sverigeprofilen med ”Linnés Plugghäst” som står för Kunskap, Lärande och Kultur…och samtidigt kan du bygga den själv hemma kostnadsfritt med bygginstruktion från http://www.plugghasten.se. Utan att behöva besöka någon souvenirbutik i Sverige eller utomlands!

Hälsningar
Gunnar Grip
Kulturentreprenör
Uppsala

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in