First region of Sweden

Dalarna lanserade nyligen sitt nya varumärke, the First Region of Sweden, som symboliserar Dalarnas historiska betydelse sedan medeltidens Sverige. Målet är att samla regionens aktörer kring något gemensamt för att attrahera de 22 000 invånarna som behövs för att komma upp i totalt 300 000 invånare.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in