Handelsminister Ewa Björling om besöksnäringens betydelse

Under Svenska Regionala Flygplatsers seminariedag den 4 december 2012 om flygplatsens betydelse för destinationsutveckling inledde handelsminister Ewa Björling med ett anförande. Här summerar jag hennes budskap.

  • Turismen står för 3% av Sveriges BNP, vilket är större än exempelvis gruvindustrin.
  • År 2011 var den turismekonomiska omsättningen 264 miljarder kronor i Sverige.
  • En ny undersökning från Visit Sweden visar att bloggandet om Sverige har ökat drastiskt i framförallt Norge.
  • Det läggs stora resurser på kreativa och kulturella näringar och detta betraktas som en viktig del såväl i arbetet med Sverigebilden som i vår besöksnäring.
  • Under 2012 har ett försök genomförts med en så kallad ”Främjarkalender” där man fokuserat på olika kreativa områden varje månad. Som exempel nämner Ewa att man fokuserade på film i maj och på mode i september. Det här är ett arbete som man kommer att fortsätta med även under 2013.
  • Besöksnäringen genererar arbetstillfällen för grupper som generellt sett har det svårt på arbetsmarknaden. 1/3 av alla anställda är utlandsfödda och en betydande andel är ungdomar. Därtill är kvinnors företagande högre än i andra näringar.
  • Regeringen satsar extra pengar på hållbar destinationsutveckling för en internationell marknad. Man vill främja svenska destinationers arbete med att utveckla sin exportmognad och förespråkar att det görs genom ett brett samarbete regionvis.
  • Ewa Björling återkommer ständigt till varumärkesfrågan och vikten av att stärka Sverigebilden. Hon framhåller också att Sverige betraktas som ett av världens mest kreativa länder. Som exempel nämner hon den svenska deckarvågen med Österlen som skapat turistattraktioner kring detta. Hon nämner också att Sverige placerat sig som tvåa i gastronomi-VM samt pratar om det svenska musikundret.
  • Avslutningsvis ger Ewa Björling tipset att samarbeta med ambassader samt att vara med i delegationer som är ute i världen och marknadsför Sverige. Hon tipsar också om att ta hjälp av Exportrådet i sitt arbete att nå ut internationellt.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in