Placebrander Insikt


Som medlem i Placebrander Insikt får du och dina kollegor tillgång till vår digitala tjänst Placebrander Insikt, våra digitala trendseminarier och Insiktsmöten som sker 10 gånger om året. 

Placebrander Insikt
25 000
5 inlogg till digitala tjänsten Placebrander Insikt
5 platser till digitalt trendrapportsläpp
5 platser till 2 digitala trendseminarier
5 platser till 10 digitala Insiktsträffar per år
5 böcker
5 tryckta trendrapporter

Det här är vår digitala tjänst Placebrander Insikt

- Dokumentbank där du kan se andra platsers olika publika strategidokument
- Videokurser där du och kollegorna kan djupdyka i sådant som rör platsattraktion
- Artiklar och analyser skrivna av olika experter
- Trendrapporter
- En möjlighet att ställa frågor till våra platsstrateger
Nytt innehåll adderas löpande

Det här ingår i ett medlemskap

5 stycken användare/inlogg till Placebrander Insikt
Full tillgång till den digitala tjänsten (se listan ovan)

5 platser till digitalt trendrapportsläpp

Den 1 februari släpper vi Trendrapport 2023 i ett digitalt live-event.

5 platser till två digitala trendseminarier

Vi arrangerar ytterligare två digitala trendseminarier under året där vi ger dig uppdateringar.

5 platser till våra digitala Insiktsträffar

Den sista torsdagen varje månad kl.13-14 arrangerar vi träffar där du kan koppla upp dig och diskutera frågor som rör platsutveckling och platsmarknadsföring. Vi samskapar agendan. Delta när du vill och kan. (ej i juli och december).

5 böcker

Boken Platsmarknadsföring – konsten att attrahera invånare, besökare och investeringar till en plats postas i fem exemplar till er.

5 tryckta trendrapporter

Trendrapport 2023 postas i fem exemplar till er.

Placebrander Insikt
25 000
5 inlogg till digitala tjänsten Placebrander Insikt
5 platser till digitalt trendrapportsläpp
5 platser till 2 digitala trendseminarier
5 platser till 10 digitala Insiktsträffar per år
5 böcker
5 tryckta trendrapporter

Hör av dig till helena@placebrander.se om du har några funderingar kring tjänsten.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in