Framtidens Värmland skapas av alla

Under hösten 2019 bjuds invånarna in till att delta i strategiarbetet

Invånarna gör sin röst hörd i nya Värmlandsstrategin

Värmlandsregionen kraftsamlar! Under hösten påbörjar regionen kartläggningen av den strategi som ska gälla fram till 2040. Inför strategiarbetet bjuds alla som bor, lever och verkar i länet in för att göra sin röst hörd. Genom ett flertal workshops hjälper invånarna till att kartlägga länets möjligheter, utmaningar och prioriteringar för framtiden.

Värmlänningarna är taggade på att utveckla en ännu attraktivare region! På uppdrag av regeringen är Region Värmland i full gång att ta fram en ny strategi. Denna gången tätt förankrad med alla invånarna i länet, och en mängd andra aktörer. Tillsammans ska de skapa en hållbar och konkurrenskraftig region, där människor vill bo och där företag vill expandera. I många år framöver.

Bild från varmlandstrategin.se

Närmare 300 000 åsikter 

I den nuvarande strategin som sträckt sig mellan 2014-2020 var över 1000 personer delaktiga i framtagningsprocessen. Till denna omgång är betydligt fler inbjudna att tycka till.

– Framtidens Värmland skapar vi bäst tillsammans. Under hösten vill vi tillsammans med en rad aktörer försöka lyfta blicken. Vi ska titta på vart Värmland vill och vilken utveckling som krävs för att nå dit, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i utvecklingsnämnden på varmlandsstrategin.se

Bild från varmlandstrategin.se

Platsutveckling genom workshops

Den 6 september släpptes den första av två digitala workshops. Där ombeds deltagaren att ta fram bidrag som fokuserar på målområden för regionen. Bidragen samlas även in genom fysiska workshops under höstens gång för de som hellre vill diskutera i större grupp. Under workshop nummer två senare i höst kommer de olika aktörerna få i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå de uppsatta målen.

– Det är nu vi kan tycka till om vilka områden länet ska prioritera under lång tid framöver, ända fram till 2040, säger Stina Höök (M), ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd på varmlandsstrategin.se

Den nya strategin ska stå klar 2021.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in