Jenny Hellman blir VD för Visit Luleå

Jenny HellmanNu är en VD utsedd för det nybildade bolaget Visit Luleå. Visit Luleå har bildats av Luleå & Co Utveckling AB, Homecenter ekonomisk förening, Storheden Marknadsförening ekonomisk förening, Visit Luleå ekonomisk förening samt Luleå kommun. Fokus för bolaget är att marknadsföra Luleå gentemot besökare och stärka handelsstaden Luleå.

Visit Luleå AB ska skapa tillväxt i Luleå genom att:

  • Hjälpa fler att locka besökare till Luleå och Luleåregionen samt
  • Stärka handelsstaden Luleå

Jenny Hellman

Jenny Hellman är 37 år och har en bakgrund som museichef och ansvarig för Leader-projekt inom besöksnäringen.

– Det är viktigt för mig med ett stimulerande och utvecklande arbete där jag får arbeta som ledare i en verksamhet präglad av utveckling, partnerskap och samverkan. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av Luleå, säger Jenny Hellman i ett pressmeddelande.

Leave a Reply