Next Norrköping – stadsbyggnad och platsmarknadsföring i symbios

Next Norrköping

Norrköping riggar för framtiden. Ostlänken skapar helt nya möjligheter och kopplar Norrköping tightare med Stockholm.I framtiden har Norrköpingsborna 50 minuter till Stockholm och är en del av en helt ny arbetsmarknad.

Det finns ofta en rädsla bland kommunkommunikatörer att ge sig ut utanför den kommunala webben. Det är befriande att se Norrköping som förstår att stadsbyggnadsutveckling, visioner och spännande planer behöver mer svängrum än vad den kommunala sajten kan erbjuda. Är det några kommunala enheter som bör ha täta samarbeten så är det just marknadsförarna och stadsbyggnadsutvecklarna.

Next Norrköping är stadsbyggnad och platsmarknadsföring i fin symbios. På Next Norrköping kan du ta del av planerna kring Inre Hamnen och andra centrala delar av Norrköping. Det är en sajt som skapar stolthet och attraktivitet.

Leave a Reply