Cybersäkerhet möter besöksnäring

Branschöverskridande projekt i Östergötland

Östergötland stärker besöksnäringen med IT-säkerhet

I Östergötland genomförs just nu ett branschöverskridande projekt där regionens besöksnäring kopplas ihop med IT-kompetensen.

Linköping Science Park och Region Östergötland ska utbilda tjugo företag från besöksnäringen i IT-säkerhet. Företagen kommer även att få individuellt stöd av säkerhetsexperter. 

Besöksnäringsföretagen är ofta mindre, har begränsad lönsamhet och låg digital mognad – en kombination som gör dem särskilt sårbara för cyberattacker. Hoten ökar ständigt och därför startas insatsen som har ett långsiktigt mål: att besöksnäringen ska bidra till ett mer robust och mindre sårbart samhälle genom att integrera hot- och riskanalyser i sin verksamhet. Det gör både dem och samhället bättre rustade för framtida utmaningar, skapar lönsamma företag och bidrar till ökad sysselsättning.

Inom projektet, som finansieras av Tillväxtverket, kommer man även att kartlägga branschens status och behov och bygga upp kunskapssidor på Region Östergötlands webbplats för besöksnäringen. 

Vill du veta mer? Klicka dig vidare till Linköping Science Park.

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in