Idrottens bidrag till platsvarumärken

En undersökning av sambandet mellan platser och idrott

Platsers samarbete med idrotten

Idrottsrörelsen i Sverige har idag cirka tre miljoner medlemmar och idrottens kraft och påverkan på samhället går inte att ifrågasätta. Idrotten förenar människor och kan stärka platsers attraktionskraft.

Idrottsklubbar har ofta en direkt koppling till en plats, och inte sällan går en idrottsklubb att associeras med platsen de kommer ifrån. I flera fall går föreningens ursprung att utläsa i föreningsnamnet, som exempelvis IFK Göteborg och Malmö FF. Men hur utnyttjar städer sina idrottsklubbar för att i förlängningen gynna staden? Vi har stämt av med destinationsbolagen i Linköping, Jönköping, Uppsala och Halmstad för att se hur de jobbar.

Det som är gemensamt för platserna vi har undersökt är att det inte är de rena sponsoravtalen med idrottsklubbarna som är det centrala för platsmarknadsföringen och samarbetet. Fokuset ligger i stället på att ge stöd till evenemangsarrangörer som i förlängningen kan locka turister till staden, och där spelar idrottsklubbarna en stor roll. Vissa platser väljer till och med att inte inleda några sponsoravtal alls med elitklubbarna.

Ett exempel är Uppsala som ger ekonomiskt stöd till innebandyföreningen Storvreta för att arrangera den väldigt populära ungdomsturneringen Storvretacupen. Då är det alltså inte elitidrottslaget Storvreta som de sponsrar utan istället evenemanget som gör att unga innebandyspelare kommer och besöker Uppsala under en helg.

Evenemang lockar besökare

Ungdomsturneringar är ett sätt att få turister till städer

Att stärka platsers attraktionskraft är en central del i platsmarknadsföring och här spelar idrottsklubbarna en roll. Halmstad säger att de jobbar tillsammans med idrottsklubbarna så att de kan agera ambassadörer för sin stad, och Uppsala säger samma sak och att de på så sätt kan locka människor till staden via evenemang. När de väl har kommit till evenemangen ser de en möjlighet att göra besökarna till återkommande gäster.

Även om städerna som har ingått i undersökningen är restriktiva med sina sponsoravtal med elitföreningarna så förväntar de sig motprestationer av dem som agerar stadsambassadörer i idrottsklubbarna. Detta genom att exempelvis arrangera läger, presentera staden på ett fint sätt och erbjuda guider som gör att målgruppen nyttjar hela stadens utbud.

Fyll staden med tillfälliga besökare

Målsättningen är att få besökarna att återvända i framtiden

Städerna hävdar att det finns koppling mellan deras övergripande destinationsstrategi och utformning av samarbetsavtal. Exempelvis Jönköping säger att de i huvudsak går in i evenemang kopplat till strategin, där de främst använder sig av ungdomsturneringar, evenemang som har naturen som arena och evenemang som drar besökare till staden. Ser man till idrottens roll i den här typen av evenemang verkar just ungdomsturneringar vara ett viktigt sätt för platser att locka besökare. Föreningslivet bidrar också med innehåll och aktivitet till platser och skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

SM-veckan i Linköping

Det tydligaste exemplet på klubbarnas roll i den här typen av evenemang berättar Linköping om i vår undersökning. I år arrangeras SM-veckan i Linköping och då har de samarbete med 32 olika idrottsföreningar som är med och agerar arrangörer av SM-tävlingarna. I det arbetet har föreningarna en viktig roll i att skapa ett attraktivt evenemang och indirekt en attraktiv plats med intryck som består långt efter evenemangets slut.

Vi ser gärna att framtiden innehåller ett ännu närmre samarbete med idrottsföreningar där de är insatta i arbetet med platsvarumärket och aktivt kan agera ambassadörer.

 

– Marcus Andreasson, Destination Halmstad

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en hel del fokus läggs på evenemang snarare än rena sponsringsavtal till idrottsklubbar. Huvudfokusen för samtliga platser är att locka tillfälliga besökare till respektive plats. Det som efter undersökningen går att säga om idrottens roll i att skapa attraktiva platser är att de påverkar på många sätt utan att destinationsbolag och idrottsklubbar behöver inleda stora sponsringsavtal. Det handlar i stället om att idrottsprofiler får vara goda ambassadörer för staden och även att föreningar arrangerar ungdomsturneringar som ska locka besökare till staden. Slutsatsen vi kan dra utifrån informationen är att det är viktigare med bredd- och ungdomsidrotten än elitidrotten i arbetet med att skapa attraktiva platser och att attrahera besökare.

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in