Stockholmsstrategin 2020

Stockholmsregionen är den ledande tillväxtregionen i Skandinavien. Redan i dag tillhör Stockholm de tio snabbast växande besöksmålen i Europa. Till år 2020 ska antalet gästnätter öka från 10 till 15 miljoner. Inom besöksnäringen ska omsättningen öka med 80 procent och antalet anställda från 18.000 till 27.000 personer. Detta är mål inom Stockholmsstrategin.

Det är oerhört intressant att följa Stockholms arbete med att utveckla besöksnäringen. Stockholm har fantastiska möjligheter i sin storhet men också stora utmaningar i att samordna krafterna. Strategin för att nå målen är bland annat att skapa en gemensam målbild i hela länet, öka bäddkapaciteten, öka den internationella marknadsföringen och säkerställa ett gott värdskap.

Kraftfull organisation ska driva igenom förändringar
Arbetet med att stärka besöksnäringen kallas Stockholmsstrategin och leds av en projektledare. Därtill har fem arbetsgrupper bildats med ett stort antal starka krafter inom besöksnäringen. Alla deltagare har strategiska positioner i sina respektive företag och arbetar ideellt i projektet Stockholmsstrategin. De fem arbetsgrupperna är shopping, värdskap, evenemang/möten/kongresser, attraktion/tillgänglighet och marknadsföring. Därtill finns en samverkansgrupp och en styrgrupp och när det väl är dags för implementering ska satsningarna kanaliseras ut i befintliga nätverk och organisationer.

Gemensamma intressen styr
Paraplyet är “Stockholm – the capital of Scandinavia” och arbetet är baserat på analyser och utgår från den nationella strategin för svensk besöksnäring 2020 och “Vision 2030 Ett Stockholm i världsklass”. I beskrivningen som finns att hämta längst ner i det här inlägget ser man tydligt att det inte finns en utpekad organisation som står som avsändare för arbetet, utan man har istället samlat en rad organisationer i det gemensamma intresset: platsen Stockholm med omnejd.

Tidsperspektivet låter också rimligt. 2020 är tillräckligt långt borta för att man ska hinna få stora förändringar gjorda, men tillräckligt snart för att de som lägger kraft och engagemang själva ska kunna ta del av förändringarna.

Att anpassa sig utefter den globala och uppkopplade konsumenten
Vi är många i platsmarknadsförings- och besöksnäringssverige som följer arbetet med spänning. Troligen har även andra storstäder i Europa Stockholm under bevakning. Det ska också bli spännande att se hur Stockholm anpassar sin besöksnäring och marknadsföringen av sina möjligheter utefter den globala och uppkopplade konsumentens ständigt föränderliga behov och krav på resande, boende och möten. (se gärna tidigare inlägg om urbanisering i ett uppkopplat samhälle). För i slutändan är alla som ska förlägga eller besöka kongresser, evenemang eller turistmål enskilda människor som påverkas av den omvärld vi lever i. Kör hårt Stockholm!

Läs dokument som presenterar Stockholmsstrategin

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in