Världsklass Uppsala

En gemensam strävan att stärka en plats varumärke och attraktionskraft

Stöd till projekt som stärker platsvarumärket Uppsala

Ett tjugotal av Uppsalas ledande organisationer och företag har gått ihop för att göra en gemensam sak i att stärka stadens potential. Tillsammans strävar de efter att stärka varumärket Uppsala och öka attraktionskraften genom att dela ut ekonomiska bidrag till projekt som sätter staden på kartan och gör skillnad i samhället.

Nätverket som heter Världsklass Uppsala har funnits i elva år och under den tiden har man delat ut finansiellt stöd till ungefär 200 arrangemang och samhällsnyttiga initiativ. Syftet är att skapa framtidstro, gemenskap och stolthet för staden.

Ungefär 20 projekt får årligen mellan 50 000 till 500 000 kronor för att förverkliga sina idéer. Uppsala stadsmission, Uppsala kvinnojour, O-ringen och Uppsala Klimatvecka är några av dem som under åren beviljats stöd. Världsklass Uppsala är ett bra exempel på hur befintliga aktörer kan arbeta tillsammans för att stärka platsens varumärke och attraktion.

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in